Víťazkou 4. ročníka literárnej súťaže BÁSNE 2012 Asseco solutions sa stala Mirka Ábelová za cyklus básní Niečo origi­nálne. Súťaž organizuje OZ literarnyklub.sk a  výsledky boli slávnostne vyhlásené 18.  septembra. Porota v  zložení Michal Rehúš, Michal Habaj a Peter Šulej (predseda) okrem hlavnej ceny udelila aj prémie: Erik Strapko, Martin Melicherčík, Marcel Lacko, Martin Kočiš, Alžbeta Brezinová, Eva Tomkuliaková, Matúš Bartko, Daniela Olejníková, Martin Vlado. Ocenené práce budú publikované v zborníku Básne 2012 – jeho prezentácia je plánovaná na 18. október v  KC Dunaj v  rámci festivalu Ars Poetica.