Po uzávierke 20. čísla Knižnej revue boli vyhlásené výsledky piateho ročníka súťaže BÁSNE 2013 Asseco solution, ktorú organizuje OZ literarnyklub.sk. Preto ich prinášame trochu neskôr.

Zúčastnilo sa na nej 180 autorov a porota v zložení Michal Rehúš, Vlado Šimek, Ondřej Buddeus udelila hlavnú cenu (honorovanú sumou 500 eur) Ivone Pekárkovej za cyklus Páni od P. po X. a ich deti;

Porota udelila aj šesť prémií:
Martin Kočiš: Odchod zo zamestnania,
Grigorij Starodubcev: Výstrižok špeciálnej školy,
Martin Vlado: „literárna súťaž“,
Matúš Molovčák: Chronická obštrukcia,
Stano Bellan: Panychída za mŕtvy kúsok môjho mozgu po cievnej príhode…,
Marcel Lacko: Singularita.