Írsky básnik John F. Deane je autorom desiatich zbierok poézie, ale tiež viacerých románov či esejí. Vo vydavateľstve MilaniuM nedávno vyšla jeho prvá kniha v  slovenskom preklade nazvaná Evanjelium podľa Johna. Autor ju osobne prezentoval 12. marca v bratislavskom kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej. Úvodné slovo predniesol írsky veľvyslanec na Slovensku Brian McElduff, prekladateľka Jana Kantorová-Báliková predstavila Deanovu poéziu ako básne s hlbokým kresťanským presvedčením spojeným s tradíciami predkov, ktoré sa v dnešnom svete už pomaly vytrácajú. Texty v origináli prečítal samotný autor, v slovenskom preklade ich predniesol Štefan Bučko. V diskusii John F. Deane prezradil aj to, že za svoje básne nepotrebuje uznanie, pretože k nemu prišli ako dar, ktorý sa rozhodol rozvíjať.