Básnenie v pezinskej radnici

Malokarpatská knižnica v Pezinku v spolupráci s Artforom zorganizovala ďalšie stretnutie z cyklu Literatúra v radnici pod názvom Básnenie. Ako už názov napovedá, hosťami boli tentoraz básnici: Petr Borkovec (ČR) a Erik Groch. Moderovala tradične Veronika Šikulová. Podujatie podporil Fond na podporu umenia.

Autori dopĺňali svoje rozprávanie čítaním básní a iných textov zo svojej tvorby. Stretnutie ukázalo, že vo vzťahu k písaniu sú na spoločnej vlne. Zdieľajú, každý svojím spôsobom, bázu, z ktorej citlivá reflexia okolitého sveta prerastá do poézie, či vo všeobecnosti literatúry.

Erik Groch spomenul, že hoci miluje dobrý román a prózu číta oveľa viac ako poéziu, to najväčšie uchvátenie bolo u neho vždy spojené s básňou. „Je to taká práca s textom, ktorá sa vymyká tomuto svetu a mňa stále baví a očarúva,“ uviedol. Okrem písania sa venuje aj grafike a edičnej činnosti, už asi päť rokov vydávajú s Rudolfom Jurolekom a Jurajom Kuniakom knižky poézie vo vydavateľstve Skalná ruža.

Groch na otázku čo je to báseň odpovedal, že niekedy nevie, kde sa končí veta a začína báseň. Pri porovnaní slovenskej poézie napr. so slovinskou hodnotil vlnu experimentálnej poézie, ktorá vznikla okolo časopisu Vlna. Jej vplyv sa v jazyku dá pocítiť, aj keď už trochu odznel, na rozdiel od tradičného písania poézie v slovinskom prostredí. Slovenská poézia patrí podľa jeho názoru medzi najzaujímavejšie.

Petr Borkovec pri téme písanie poézie hovoril o istom pocite ľahkosti, ktorá sa u neho s písaním vždy spája, akoby „sa predo mnou otváralo veľa ciest a ja len rýchle vyberám, ktorou pôjdem. Tento pocit mi vraví..., že z toho trebárs niečo môže byť“.

Borkovec je aj prekladateľ, v diskusii hovoril o svojom prekladateľskom portfóliu: najviac sa venoval ruskej poézii prvej polovice 20. storočia, ale aj súčasným autorom. V súčasnom českom básnickom prostredí ho uchvacuje, že kluby a priestory, kde sa číta, vzali do rúk sami básnici, autori narodení okolo roku 1980, ktorí sú aj jazykovo veľmi dobre vybavení, prekladajú zo súčasnej európskej a americkej poézie básnikov, ktorí ich inšpirujú. Literárna scéna sa týmto pohybom stala pestrou a silnou. Petr Borkovec spomenul mená niekoľkých autorov, ako napr. Jakub Řehák, Adam Borzič, Kamil Bouška, Petr Řehák a Petr Král.