Básnici a ich knihy na Capaleste

 


Jeanine Baude (FR):
Manhattan

Súčasťou tohtoročného Capalestu – Európskeho festivalu poézie, divadla a hudby, ktorý dnes začína v Banskej Štiavnici, sú aj Poetické stretnutia, ktoré majú podobu autorského čítania básnikov prítomných na festivale. Prvé z nich, keďže ide o stretnutie prevažne frankofónnych básnikov, je venované poézii francúzskeho básnika Yvessa Bonnefoya . Svoje básne budú čítať aj slovenskí autori Jozef Mihalkovič, Igor HochelMila Haugová. Poézia Y. Bonnefoya zaznie nielen vo francúzskom origináli, ale i v slovenských prekladoch „takmer banskošiavničana“ Jána Švantnera, rodáka zo susedných Štiavnických Baní.

Veľkou a oceneniahodnou novinkou tohtoročného Capalestu je knižné vydanie poézie deviatich frankofónnych básnikov, účastníkov predchádzajúcich ročníkov tohto unikátneho festivalu. Knižné publikácie vydalo Literárne informačné centrum v edícii Viachlasne. Ide o trojjazyčné vydania (rodný jazyk, francúzština a slovenčina) poézie autorov a diel: Krystyna Rodowska (Poľsko): Výzva k činu, Vladas Braziunas (Litva): Veľké sú noci, Krisztina Tóth (Maďarsko): Iný a rovnaký, Aksinia Mihailova (Bulharsko): Krotenie, Alexandre Matei (Rumunsko): Chcel by som byť básnikom, Dostena Lavergne (pôvod Bulharsko, žije v Paríži): Odchádzajú, akoby prichádzali, Jeanine Baude (Francúzsko): Manhattan a slovenskí básnici Ján Švantner: Strom a iné spomienky a Jozef Mihalkovič: Z nových básní. Výber z básní, ktoré možno označiť za malé autorské antológie pripravila Miroslava Vallová.

Podľa autora predslovu jednotlivých básnických výberov Alexandra Halvoníka je ich viacjazyčnosť „výrazom presvedčenia, že poézia v súčasnom globalizujúcom a medializujúcom sa svete nadobúda funkciu mediátora najvnútornejších životných obsahov, ktorých prítomnosť v každodennom bytí človeka je nevyhnutnou podmienkou kvalitného života i ochranou proti jeho sprofanovaniu“.

Desiatym autorom, ktorý sa môže na tohtoročnom Capaleste predstaviť aj knižnou formou je básnik-surreealista Albert Marenčin. Jeho poézia vychádza v dvojjazyčnom výbere pod názvom Laterna magika/ La lanterne magique.

(ab)