Básnický debut Labyrint okolo rúk z vydavateľstva Ex tempore privítali v Artotéke Mestskej knižnice v Bratislave (22. februára) priaznivci poézie a široký okruh priateľov mladej autorky Veroniky DIANIŠKOVEJ a všetci, ktorí držia palce mladým talentom. Nechýbal medzi nimi ani režisér Ľubomír VAJDIČKA, keďže okrem poézie druhým autorkiným živlom je divadlo. K slávnostnej atmosfére prispelo aj to, že deň predtým mala Veronika narodeniny – 21 rokov. Jej knižku predstavila prítomným poetka Mila HAUGOVÁ (jej príspevok uverejňujeme na 1. s). Práve tento žičlivý a povzbudzujúci postoj uznávanej poetky k tvorbe debutantky ocenil vydavateľ Ivan PANENKA a Veronike DIANIŠKOVEJ venoval k narodeninám debut Mily HAUGOVEJ Hrdzavá hlina z roku 1980. Slávnostný akt uvedenia knižky do života pripomínal akýsi staroslovenský obrad – poetka Anna ONDREJKOVÁ  symbolicky posypala zbierku hlinou a semiačkami.