Keď sa mi do rúk dostal český preklad kni­hy La vie devant soi čiže Život před sebou (Plus), kváril ma zhodou okolností (prechodný!) pocit, že môj život je za mnou, nič dobré ma už nečaká a prázdnota bude pekelne ťaživá. Skrátka, čistá sebaľútosť. Na počudovanie, miera mojej nádeje v ľudí a lásku (nech je mi odpustený sentiment a pátos) podrástla pri čítaní príbehu, v ktorom spočiatku ani len pol reálie nenaznačovalo, že by som sa pre nejaké podpovrchové obsahy mohla identifi­kovať s grázlikom Momom. A predsa sa stalo. Romain Gary alias Émile Ajar ako autor spô­sobil, že ma „chytil“ príbeh arabskej siroty a jej rozprávanie v štýle životom doudierané­ho veterána, čo zažil ozaj kadečo. Jeho vzťah k obéznej, chorej, občas hrabivej, klamlivo príkrej a v skutočnosti dobráckej pani Ruženke bol tragikomický a dojímavý zároveň. Židovka s traumou z prežitého koncentráku, otrasnou parochňou a krikľavými perami je bývalou prostitútkou a v nevábnom byte sa stará o deti prostitútok. Jej zverenec (akože desaťročný) Momo sa potĺka po parížskej imigrantskej štvrti Belleville s  obdivuhodnou vitalitou a sladkým ksichtíkom budúceho podvodní­ka. Primyslite si „drsný humanizmus“ štúdie Ruženkinho smutného starnutia, Momovu absolútnu oddanosť a panoptikum ľudí z pod­svetia a periférie. Štipkou literárneho bulváru nech je pre vás informácia, že spisovateľ za román získal Goncourtovu cenu. Proti pra­vidlám druhý raz, keďže až neskôr vypukol škandál s odhalením jeho identity a faktom, že prvú „goncourtovku“ ten istý spisovateľ, diplomat, letec, režisér, manžel filmovej divy Jean Sebergovej a mystifikátor rusko­litovsko­­židovského pôvodu s vlastným menom Roman Kacew získal ako Romain Gary. Ako Émile Ajar v Živote před sebou oplýva pochopením pre bolesť, radosť a vnútorné odhodlanie ľudí, kto­rí nemajú veľa šancí na vybŕdnutie z mizérie každodennej reality.