Bellevue vo výbere literárnej ceny EBOR

Európska banka pre obnovu a rozvoj (angl. European Bank for Reconstruction and Development - EBRD), skr. EBOR, je medzinárodná finančná inštitúcia, ktorá sídli v Londýne. Literárna cena tejto banky už 3. rok propaguje literatúru krajín strednej a východnej Európy, balkánskych štátov, centrálnej Ázie a ďalších oblastí okolo Stredozemného mora. Víťaz alebo víťazka získa 20 000 €. Výsledky budú vyhlásené 22. apríla. Je jednou z mála cien, ktoré si vážia prácu samotných autorov, ale aj prekladateľov ich kníh. 

Dnes bol zverejnený longlist nominovaných titulov. Porota v zložení Rosie Goldsmith (predsedníčka), Vesna Goldsworthy, Boyd Tonkin a Thomas de Waal vybrala desať románov, ktoré sa podľa nej vyznačujú výnimočnými štýlmi rozprávania. "V tohoročnom longliste sa nachádzajú viaceré naratívy a fiktívne autobiografie, literárne hybridy, ktoré sa vzpierajú žánrovému zaradeniu, komplexné napínavé texty s úvodom, jadrom a záverom, detektívne príbehy, ponášajúce sa na historické romány, ale taktiež vábne prózy bez deja či príbehy viac podobné štýlu oral history. Máme tu všetko! Všetci autori a prekladatelia diel v longliste menia tradičný román ako ho poznáme," hovorí predsedníčka poroty. 

Jednou z kníh v longliste je román Bellevue Ivany Dobrakovovej. V slovenčine vyšiel prvýkrát v roku 2010, odvtedy bol preložený do poľštiny či bulharštiny. V anglickom jazyku ho v roku 2019 vydalo vydavateľstvo Jantar Publishing, text preložili Julia Sherwood a Peter Sherwood

 

Nominované tituly v abecednom poradí:

Not Saying Goodbye - Boris Akunin, preklad Andrew Bromfield (Orion Books)
Sacred Darkness - Levan Berdzenishvili, preklad Brian James Baer a Ellen Vayner (Europa Editions)
Mrs Mohr Goes Missing - Maryla Szymiczkowa, preklad Antonia Lloyd-Jones (Oneworld Publications)
Bellevue - Ivana Dobrakovová, preklad by Julia and Peter Sherwood (Jantar Publishing)
ICE - Sonallah Ibrahim, preklad Margaret Litvin (Seagull Books)
Devilspel - Grigory Kanovich, preklad Yisrael Elliot Cohen (Noir Press)
Every Fire You Tend - Sema Kaygusuz, preklad Nicholas Glastonbury (Tilted Axis Press)
Under Pressure - Faruk Šehić, preklad Mirza Purić (Istros Books)
Pixel - Krisztina Tóth, preklad Owen Good (Seagull Books)
Zuleikha - Guzel Yakhina, preklad Lisa C. Hayden (Oneworld Publications)

Traja finalisti alebo finalistky budú vyhláseni 30. marca. Viac informácií nájdete na stránke EBOR o tejto literárnej cene