Berlínsky festival poézie

V čase od 18. do 26. júna sa v nemeckej metropole uskutoční festival s názvom Berlin Poetry FestivalBerlínsky festival poézie. Pozvanie prijalo dvadsaťva umelcov - poetov z celého sveta (Európa, Oceánia, USA, Afrika), i ďalší hostia (literárni kritici,  filmári, architekti, výtvarníci, tanečníci).

Program festivalu tvoria literárne pásma, kombinované predstavenia rôznych umeleckých druhov a poézie, napríklad program Zvuky sveta – Noc poézie. Sú pripravené aj prekladateľské kolokviá a semináre, ktoré budú viesť zahraniční hostia (Metamorfózy poézie – lyrika a príbeh, Poézia a kultúrny dialóg, Poézia a vojna, Poézia a hudba, Poézia a revolta a iné). Multikultúrny seminár bude nazvaný Poetika dneška – jej dôležitosť v súčasnom umení. Spájacím mostom je aj literárny server lyrikline.org. Jeho prispievatelia budú diskutovať o medzinárodných autorských právach, prekladoch a o dôležitosti záštity UNESCO pre efektívne fungovanie mechanizmu vzájomnej spolupráce. Literárne informačné centrum dostalo ponuku publikovať na tomto serveri.

(pch; suba)