Beseda na Gymnáziu F. G. Lorcu na Hronskej ulici

Habla usted espaňol?

          Ak sa s touto otázkou obrátite na študentov Gymnázia F. G. Lorcu na Dolných honoch v Bratislave, odpovedia vám: Si, seňor! Na tomto biligválnom gymnáziu je totiž španielčina druhým vyučovacím jazykom popri slovenčine. Aj preto študenti prejavili veľký záujem o besedu s dvoma uznávanými prekladateľmi so španielčiny - básnikom a vysokoškolským pedagógom Jánom Zamborom a prozaikom a vedúcim literárnej redakcie Slovenského rozhlasu Romanom Bratom.
          Beseda, ktorú pripravilo LIC v rámci Literárnych stretnutí 2004, sa uskutočnila 28. apríla 2004. Impulzom k stretnutiu so študentami, ktorí sa učia španielčinu, bolo vydanie dvoch prekladov z poézie Milana Rúfusa do španielčiny, ktoré s podporou LIC pod názvom Tiempo de adioses a Campanas vyšli v uplynulých rokoch v Španielsku. Preto aj na úvod besedy zazneli v španielčine v interpretácii študentov Rúfusove básne Las campanas de la infancia (Zvony detstva) a Hombre (Človek). Na ne potom plynule nadviazala beseda o prekladaní španielskej literatúry, s ktorom majú obaja hostia besedy bohaté skúsenosti: J. Zambor preložil poéziu M. Hernándeza, V. Aleixandreho (nositeľa Nobelovej ceny za literatúru), J. J. Padróna a sv. Jána z Kríža a prezradil, že v súčasnosti prekladá Lorcove Cigánske romance. R. Brat má na svojom prekladateľskom konte viacero románov noviel, poviedok a dramatických diel (romány M. V. Llosu a J. C. Martiniho, divadelné hry P. Pedrerovej a J. Saloma) a aj jeho prozaický debut Útek do raja je inšpirovaný kontaktmi so španielskou kultúrou a realitou súčasného Španielska.
          Na besede sa hovoril aj o súčasnom Španielsku, ktoré už mnohí študenti gymnázia mali možnosť osobne navštíviť, viacerí prejavili záujem publikovať svoje prvé prekladateľské pokusy, väčšina z nich by chcela pokračovať v štúdiu španielčiny na vysokých školách - v tomto smere sa tým najlepším otvárajú možnosti študovať v Španielsku.
          Zaujímavú a obojstranne podnetnú besedu pripravila profesorka slovenčiny Pavla Turčanová. Zúčastnili sa na nej aj lektori španielskeho jazyka na gymnáziu a riaditeľka gymnázia Marcela Dlugošová.           

Anton Baláž