V priestoroch kníhkupectva LIC predstavila (12. septembra) slavistka a prekladateľka do angličtiny Magdalena Mullek antológiu súčasnej slovenskej prózy Into the Spotlight, ktorá v tomto roku vyšla zároveň v americkom vydavateľstve Slavica (Bloomington, Indiana) a britskom vydavateľstve Parthian (Cardigan, Wales). Magdalena Mullek pôsobí na Indianskej univerzite na Katedre slovanských jazykov a literatúry. Preklady zo súčasnej slovenskej literatúry publikuje vo viacerých amerických literárnych časopisoch. Usiluje sa propagovať medzi americkými čitateľmi našu najsúčasnejšiu literatúru, no ako sama povedala, je to náročná dlhodobá misia, presadiť v americkom multikultúrnom prostredí hoci kvalitné diela, ale v zámorí ešte neobjavenej literatúry a pre mnohých Američanov aj z neznámej krajiny. Úspechy našej literatúry v anglicky hovoriacom prostredí však postupne prichádzajú, a to povzbudzuje nielen prekladateľov, ale otvára aj dvere do anglických a amerických vydavateľstiev. Čitateľov v tomto prostredí v poslednom čase zaujali romány Dom hluchého P. Krištúfka, V mene otca Ballu či okrem prezentovanej antológie aj antológia Dedalus. V Edinburghu sa nedávno úspešne prezentovala Uršuľa Kovalyk s prekladom Krasojazdkyne a nezvyčajný ohlas zaznamenala Jana Beňová na turné po USA s prekladom Plán odprevádzania. Café hyena.

Na prezentácii sa zúčastnili aj autori, ktorých diela sú zaradené do antológie, Zuzana Cigánová, Pavol Rankov, Michal Hvorecký, a prišli aj Alta Vášová a prekladateľ John Minahane. Besedu moderoval Peter Michalík.