Téma Besedy z prvej ruky, vysielanej naživo na okruhu Slovensko 1: Média a deti.

 

Účastníci besedy: Mgr. Ľubica Suballyová, PhD., hovorkyňa LIC

                          PhDr. Viera Kačinová, odborná pracovníčka ŠPÚ

Redaktorka a moderátorka: Lýdia Mrázová.