Začalo sa to po stretnutí zakladajúcich členov združenia internetových autorov Pars Artem v Budmerickom zámku. Odvtedy sa toho udialo veľa, a to nielen pozvaniami a účasťou členov Pars Artem na rôznych medzinárodných festivaloch. Spustili sme projekt Knihy pre deti z rómskych komunít, založili svoj vlastný internetový e-magazín o literatúre, získali prvé granty na knihy svojich členov a aj ich vydali. Absolvovali sme množstvo besied, spolupodieľali sa na množstve literárnych akcií, aj ako členovia odborných porôt rôznych literárnych súťaží a takto sme sa postupne stali akceptovaným združením v literárnej obci nielen na Slovensku. Toto všetko sme za tri roky dokázali najmä vďaka aktívnemu prístupu svojich členov.

Medzinárodné festivaly ako: Po stranách Moravy /Hodonín-Senica/, Dny poesie v Broumově /Česko/, Festivalul Primăvara Europeană /Rumunsko/ a Poeților /Moldavsko/, Unesco vo Varšave, či Slovanská brošňa vo Viedni, dali základy dvom našim: Pars Poetry, ktorý sa koná vždy na jeseň a jarnému – Beskydské objatie.

Na organizácii 1. ročníka Beskydského objatia sa podieľala poľská strana pod vedením Aleksy Wrobela, poľského básnika, ktorý žije už 17. rokov vo Veľkej Británii, v Londýne. Zásluhu na vzniku festivalu má aj podpora literátov z Bielsko Bialej. Na slovenskej strane je to vďaka dvom čelným predstaviteľom Pars Artem - Zuzane Kuglerovej a Ondrejovi Kalamárovi.

V tohtoročnom, už 2. ročníku, sa k daným dvom stranám pridala aj tretia, z Českej republiky, a to v podobe básnika, Aloise Marhoula.

Tohtoročný Medzinárodný poetický festival – Beskydské objatie 2019 sa konal v dňoch 26. 4. 2019 až 5. 5.2 019 a to najskôr v Poľsku (Jelešnia – Bielsko Biala), potom sa presunul na Slovensko (Veľký Meder – Bratislava) a skončil sa v Česku (Praha). Zúčastnili sa ho básnici, hudobníci a speváci z Poľska, Veľkej Británie, Portugalska, Česka a samozrejme i zo Slovenska, ktoré reprezentovali Miroslav Kapusta, Zuzana Kuglerová, Ondrej Kalamár a Dana Janebová.

Festival do bodky naplnil to, čo si uložil do vienka už pri svojom vzniku, a to, že sa pokúsi previazať vzájomnosťou slovanskú poéziu, šíriť ju a navzájom obohacovať modernými prvkami jednotlivých národných kultúr.

Na svoje si prišli i diváci a poslucháči, pre ktorých účastníci festivalu pripravili poetický, hudobno-spevný program najskôr v Bielsku Bialej, (Dom kultúry Wiktorie Kubisz), v Bratislave, (Mestská knižnica na Klariskej ulici), a nakoniec v Prahe, (kaviareň Duše v peří).

Medzitým sa konali osobné a priateľské stretnutia, spoznávanie miest a daných kultúr, a v neposlednom rade i nadväzovanie nových priateľstiev a možností spolupráce.

Sme presvedčení na všetkých troch zúčastnených stranách (v Česku, Poľsku aj na Slovensku), že tento festival má v kalendári medzinárodných poetických festivalov svoje opodstatnenie a že sa jeho každoročné konanie stane tradíciou.

Miroslav Kapusta

Foto: Zuzana Kuglerová, Božena Wrobel