Vydavateľstvo Dobrá kniha usporiadalo 26. februára v Dome Quo Vadis v Bratislave prezentáciu tretieho dielu trilógie Ježiš Nazaretský s podtitulom Prológ – Ježišovo detstvo od Josepha Ratzingera – Benedikta XVI., z ktorého ukážka bola uverejnená v Knižnej revue č. 2. Knihu predstavili a do života uviedli riaditeľ vydavateľstva Dobrá kniha František Sočufka SJ a jeho šéfredaktor Róbert Mesároš. Prodekan Teologickej fakulty UK Jozef Jančovič predniesol erudovaný a vyčerpávajúci výklad, ktorým mnohých divákov podnietil prečítať si o Ježišovom detstve. Výrazne sa skloňovalo meno prekladateľa Jaroslava Cepka, ktorý prekladom celej trilógie odviedol vynikajúcu prácu. Z Vatikánu totiž neboli voči nemu vznesené žiadne námietky. A napokon, tak ako tam, i u nás sa stala táto kniha okamžite bestsellerom.