Ľuboš Blaha autorsky prispel aj do rozsiahlej publikácie Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov Besy kapitalizmu alebo Začiatok novej éry? – ide o sériu rozhovorov, ktoré hľadajú riešenia aktuálnych problémov globálnej spoločnosti. Táto čitateľsky náročná kniha vystihla ducha doby. Spoločnosti a národy narážajú na konfrontácie, na krízy a nepokoje. Niečo by sa malo stať… Presne to, čo by sa malo stať a kam by sa malo ľudstvo uberať, predkladajú intelektuáli, s ktorými sa autor Pavol Dinka porozprával. Sám v tomto procese premien vidí dôležitú úlohu filozofie, sociológie, ekonómie a politológie, preto sa rozhodol osloviť domácich a zahraničných odborníkov práve z týchto oblastí. Na jeho otázky odpovedajú D. Schweickart, M. Albert – americkí filozofi a ekonómovia, a takisto nemeckí: C. Offe a M. Hartmann, dánsky filozof J. D. Rendtorff, z českého prostredia sú tu myšlienky filozofov, sociológov a politológov, ako V. Bělohradský, M. Hrubec, J. Keller, O. Krejčí, I. Švihlíková, M. Hauser. Dinka dopĺňa knihu aj dialógom Hausera so slovinským filozofom S. Žižekom, rovnako s americkým sociológom W. Robinsonom sa zhovára český politický filozof M. Hrubec. Slovenskú intelektuálnu obec zastupuje už spomenutý Ľ. Blaha, filozof, sociológ a futurológ L. Hohoš a napokon R. Michelko, vydavateľ knižky, filozof a diskutér tvrdí toto: „Každý vie, že aj na Slovensku, bez ohľadu na výsledok volieb, rozhoduje o smerovaní našej vlasti päť-šesť veľkopodnikateľov a dve-tri finančné skupiny.

Čo dodať? Kniha sa nedá prečítať emotívne, s  vnútornou väzbou, lebo človek by asi pri osobnej participácii na všetkých predkladaných myšlienkach, konceptoch a  nelichotivých víziách prišiel o duševné zdravie. Naopak, vyžaduje kritické a  racionálne čítanie, a  takýto typ čitateľa je nepochybne jej cieľom.