V priestoroch KC Dunaj
v Bratislave uviedli 21. ja-
nuára medzi čitateľov de-
butovú prózu novinárky
Iris Kopcsayovej Bez lásky
(Drewo a srd) s podtitulom
Ženský román pre silné
nátury – autorka v nej bez
príkras tematizuje vzťah
muža a ženy, ukazuje, akí sú
si navzájom podobní a aké
túžby ich spájajú. Krstná
mama Denisa Fulmeková podotkla, že Iris bola v gréckej mytológii bohy-
ňou dúhy a prepájala nebo a zem, Iris Kopcsayová zasa v knihe „prepája
svet mužov a žien, jemnosť a drsnosť, melanchóliu a veselosť, kvalitnú
prózu s príjemným čitateľským zážitkom“. Titul vyprevadila k čitateľom
symbolicky kyticou irisov. Ukážky z diela prečítal herec Jozef Chmel.
Foto Peter Procházka