22. Medzinárodný knižný veľtrh Svět kni- hy Praha

Od 12. do 15. mája sa v Prahe konal   
22. Medzinárodný knižný veľtrh Svět kni-
hy Praha. Čestným hosťom boli severské
krajiny, ktoré sa prezentovali v expozícii
nazvanej „Read Nordic“, hlavnými téma-
mi boli „fenomén krimi“ a „mesto ako
literárna kulisa“. Literárne informačné
centrum sa tradične prezentovalo ná-
odným stánkom, ako aj besedami so spisovateľmi a prezentáciami najnovších
eských vydaní ich diel.
Ľubomír Feldek spolu s prekladateľkou Janou Štroblovou predstavili Výber
z rozprávok, ktoré s ilustráciami Albína Brunovského vyšli vo vydavateľstve
Columbus. Anton Hykisch prebral výročnú Cenu Miroslava Ivanova za tvorbu
v oblasti literatúry faktu. Prekladateľ Petr Zelinský predstavil českému publiku
pisovateľa Maroša Krajňaka, ktorého novela Carpathia vychádza vo vydava-
eľstve Větrné mlýny. „Maroš Krajňak vstúpil do literárneho sveta ako raketa,“
povedal na úvod v súvislosti s tým, že všetky autorove doposiaľ vydané knihy
boli zaradené do finále Anasoft litera. Vyzdvihol tiež netradičnú prácu s časom
a diváci sa mali možnosť dozvedieť aj niečo o problémoch východoslovenského
egiónu, ktorému sa autor vo svojej tvorbe venuje. Besedu spestrila speváčka
a klaviristka Andrea Bučková.
Slovenský program pokračoval besedou autorky Etely Farkašovej so spiso-
vateľkou a vydavateľkou Markétou Hejkalovou. Hlavnou témou bola antológia