Bibliografia kňaza

Tríbečská knižnica v Topoľčanoch na sklonku roka tradične pripravuje stretnutia s významnými rodákmi, uznávanými vo svojom odbore. Tentoraz pozvali ThDr. Mariána Červeného, PhD., a prezentovali jeho Personálnu bibliografiu. Zostavovateľka Eva Vicelová zmapovala literárnu tvorbu tohto katolícke­ho kňaza a ohlas na ňu v periodikách aj televízii. Mnohí čitatelia sa vďaka­ Červeného knihe Muž dialógu, v ktorej približuje názory viedenského kardinála Franza Königa, prvýkrát oboznámili s myšlienkami tohto charizmatického človeka. Kolektív Tríbečskej knižnice predstavil návštevníkom mnohostranné tvorivé aktivity tohto ,,emisára dobrej vôle", najmä jeho snahu presadiť autentické kresťanstvo, ktoré prežíva u nás krízu. Personálna bibliografia Mariána Červeného obsahuje aj životopisné údaje tohto topoľčianskeho rodáka, dnes farára v Moste pri Bratislave. Dopĺňajú ju spomienky spolužiaka lekára a hodnotiaci nadhľad novinára. Tento súpis tvorby ,,tovariša" 21. storočia z dielne Tríbečskej knižnice potešil mnohých doma i v zahraničí.

Robert Vavro