Na stánku Vydavateľstva Michala Vaška spoluvydavateľa zborníka o L. Hanusovi. Editor zborníka A. Baláž, vedúci grafického štúdia vydavateľstva P. Smolík a predavačka v stánku.


O svoj stánok sa Vydavateľstvo Michala Vaška delilo s Karmelitánskym nakladateľstvo v Prahe. Na zábere tak pribudol aj zástupca karmelitánov (vľavo) a ďalšia pracovníčka.

Prezentácia knižnej produkcie LIC. Prof. F. Štraus predstavuje svoj Slovník poetiky.

Knihu M. Ferka Dejiny slovenskej literárnej fantastiky uviedol riaditeľ LIC A. Halvoník.

Zaplnená sála pri prezentácii umeleckého pásma o M. Válkovi. Úvodné slovo D. Podrackej.


Pásmo Videl som tancovať Jitterboogie v umeleckej interpretácii S. Daubnerovej a P. Palika.

Poslucháčmi Válka boli aj študenti štyroch bratislavských gymnázií.


Ešte jeden pohľad na interprétov Válkovej poézie.

Skutočným životom, teda živým diváckym a čitateľským záujmom dýchala tohtoročná Bibliotéka. Hoci po prvý raz bez oficiálneho otvorenia, jubilejný 15. ročník knižného veľtrhu, ktorý sa uskutočnil v dňoch 8. – 11. 11. 2007 vo výstavných priestoroch bratislavskej Incheby, bol mimoriadne vydarený: počtom predaných kníh, množstvom zaujímavých sprievodných podujatí i takmer stále zaplnenými výstavnými uličkami.

Ako každoročne, ani tento rok nechýbal knižný stánok Literárneho informačného centra a Knižnej revue. Nechýbal ani zborník o Ladislavovi Hanusovi, ktorý vyšiel pod názvom Ladislav Hanus (1907 – 1994). Symbol slovenskej kultúrnosti. Kúpiť sa dal u spoluvydavateľa, v knižnom stánku Vydavateľstva Michala Vaška.

Literárne informačné centrum výrazne prispelo aj do sprievodného programu veľtrhu. Hneď v úvode sme dvakrát – pre veľký záujem bratislavských gymnázií: A. Einsteina, L. Novomeského, F. G. Lorcu a gymnázia na Pankuchovej ulici – prezentovali umelecké pásmo k nedožitej osemdesiatke básnika Miroslava Válka. S úvodným slovom autorky pásma poetky Dany Podrackej Válkovu poéziu v komponovanom pásme pod názvom Videl som tancovať Jitterboogie interpretovali Slávka Daubnerová a Peter Palik. Popoludní to bola divácky rovnako úspešná prezentácia Literárnej antológie krajín Vyšehradskej skupiny. Antológia vznikla pod záštitou ministerstiev kultúry krajín V 4 a na Bibliotéku prišli viacerí autori zaradení do antológie. Najsilnejšie zastúpenie mali maďarskí autori a prekladatelia (30 textov v antológii vyšlo v prekladoch do všetkých štyroch jazykov a angličtiny). Texty čítali Margit Halászová z Maďarska, Stanislav Beran z Čiech a slovenský autor M. Kopscay.

Na sledujúci deň, v piatok 9. 11. predpoludním, sme predstavili novinky z našej knižnej produkcie: Slovník poetiky Františka Štrausa, Dejiny slovenskej literárnej fantastiky Miloša Ferka a uvedený zborník k storočnici L. Hanusa Symbol slovenskej kultúrnosti. Napriek výsostne odborným témam uvedených diel prezentácia bola rovnako divácky úspešná: v publiku boli knihovníčky z viacerých okresných i krajských knižníc, študentky z Pedagogickej fakulty UK, viacerí literárni vedci a pracovníci v kultúre. Poetický slovník dlhoročného vysokoškolského pedagóga, uznávaného literárneho vedca, profesora Františka Štrausa, predstavil literárny kritik a riaditeľ LIC A. Halvoník. Autor potom podrobnejšie hovoril o obsahu slovníka, ktorý roztrieďuje básnické prostriedky a formy v abecednom heslári a dopĺňa ich ukážkami autorov, ktorí v tej-ktorej básnickej forme tvorili. Práve množstvom ukážok a ich odborným výberom je tento slovník jedinečným dielom, v takomto rozsahu prvým svojho druhu na našom knižnom trhu. A.

Stánok Literárneho informačného centra na Bibliotéke.

Na našom stánku ponúkala knihy aj kolegyňa A. Šikulová.    

Počas celého veľtrhu mala stánok pod kontrolou vedúca predaja P. Fulopová.
Záujem bol o knižné novinky i skôr vydané tituly.

Návštevníci stánku mali k dispozícii i náš dvojtýždenník Knižná revue.

O podujatiach LIC na veľtrhu hovorí s redaktorom Slovenského rozhlasu A. Baláž. Neskôr ho doplnil aj A. Halovník (uprostred).
Učiteľky ZŠ s MS v Dubnici nad Váhom, Centrum III, Mgr. B. Lubinová, Mgr. J. Mišurová a Mgr. I. Kulichová.

Halvoník uviedol aj knihu Miloša Ferka, ktorý sa od polovice 90. rokov teoreticky zaoberá otázkami literárnej fantastiky a spolu s O. Hercom patrí k najznámejším odborníkom v tejto oblasti. Jeho Dejiny slovenskej literárnej fantastiky predstavujú odborný, ale zároveň čitateľsky príťažlivý pohľad na históriu tohto literárneho žánru u nás. Náš prezentačný priestor v prípade M. Ferka využil aj riaditeľ Vydavateľstva Spolu slovenských spisovateľom R. Michelko, aby predstavil aj jeho literárny debut, román Šťastie za dverami. Možno ho charakterizovať ako autobiografické rozprávanie oplývajúce rôznymi zábavnými detailmi z literárneho zákulisia a isto vzbudí značný čitateľský záujem. Editor zborníka o L. Hanusovi Symbol slovenskej kultúrnosti Anton Baláž zdôraznil, že ide o prvý syntetický a výsostne odborný pohľad na túto veľkú slovenskú osobnosť 20. storočia.

Počas celého veľtrhu bolo veľmi živo i v našom knižnom stánku. Predali sme viac ako 700 kníh. Okrem našich noviniek stále trvá záujem o edíciu Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, o knihu rozhovorov s M. Rúfusom, Stanislavov Slovenský juh, Hronského Zažíhanie svetiel či Bobov Čas kniežat veľkomoravských. Do stánku prichádzali knihovníčky a učiteľky, ktoré si dopĺňali knižnice o Šmatlákove či Marčokove dejiny slovenskej literatúry. Je to signál o záujme aj o literatúru mapujúcu naše dejiny a jej osobnosti. Pre nás je to aj povzbudenie pokračovať v takejto orientácii edičnej činnosti aj v budúcom roku.

Foto: Andrej Matuška ©