Bibliotéka 2013 v číslach

21. ročník knižného veľtrhu Bibliotéka priniesol ponuku viac ako 150 vystavovateľov. Napriek zvýšenému vstupnému organizátori zaznamenali rekordný počet 38 542 návštevníkov.

Na svojom pódiu a na veľkom pódiu č.2 Literárne informačné centrum počas Bibliotéky 2013 pripravilo 11 podujatí. Na besedách a čítačkách vystúpilo 66 účinkujúcich, prezentovali sme 5 knižných noviniek a naše programy videlo viac ako 700 divákov.

Úspešný bol aj predaj kníh z edičnej činnosti LIC – zákazníkov najviac zaujala nová časť Prameňov k dejinám Slovenska a Slovákov (XIIa.) a Feldekov Ťahák z dejín slovenskej literatúry.