V slovinskom vydavateľstve KUD Apokalipsa v koprodukcii s Gruppo 85 Trieste nedávno vyšla dvojjazyčná slovinsko-talianska antológia „literárnych čítaní v Terste“ Belo lebdenje med nama / Bianco levitare tra noi due. Edične ju pripravil básnik, filozof a vydavateľ Primož Repar z príspevkov, ktoré zazneli na autorských čítaniach v rokoch 2005 – 2011 v rámci medzinárodného projektu „Časopis v časopise“. Antológia ponúka ukážky z tvorby štyridsiatich autorov z trinástich krajín Európy, zo slovenských básnikov sú v nej zastúpení Miroslav Brück, Karol Chmel, Erik Jakub Groch, Valerij Kupka, Peter Šulej a poetka Stanislava Chrobáková Repar. Väčšinu textov zo slovinčiny do taliančiny preložila Jolka Milič. Ambíciou organizátorov projektu je literárnou tvorbou upozorniť na stredoeurópskeho ducha Terstu, oživiť povedomie a atmosféru multikultúrnosti, posilniť kultúrnu výmenu nielen medzi slovinskými a talianskymi autormi, ale aj medzi stredo- a juhoeurópskymi krajinami. Čítania sa tradične konali v Slovinskom stálom divadle v Terste, tento rok sa presunuli do známej kaviarne San Marco s dlhou a bohatou literárnou tradíciou a stali sa sprievodnými podujatiami menšieho časopiseckého a knižného veľtrhu (v spolupráci s talianskym partnerom). Zo Slovenska sa na ňom predstavili vydavateľstvá KK Bagala, knižnýklub.sk, Drewo a srd či Ars Poetica z Bratislavy a – v neprítomnosti šéfredaktora – aj Vydavateľstvo Michala Vaška z Prešova.