Návštevníci bratislavskej letnej čitárne U červeného raka (24. augusta) sa na podujatí Slovo spoza mreží (čítanie zo zakázaných kníh) venovanom bieloruskej literatúre zoznámili s jej významným predstaviteľom, spisovateľom Vladimírom Podgolom. Úryvok z jeho knihy s mnohoznačným a nejednoznačným názvom Guľa pre prezidenta si publikum vypočulo v origináli. Umožnilo to overiť si mieru pravdivosti slov prítomného veľvyslanca SR v Bielorusku Mariána Servátku, že „slovenčina a bieloruština sú veľmi blízke jazyky“. Text, v ktorom sú identifikovateľné postavy dnešnej bieloruskej politiky, je podobenstvo o knihe, o Biblii po černobyľskej katastrofe. ,,Knihe, ktorá nehorí, ale horia v nej písmená, postupne vyhára obsah.“ Černobyľská katastrofa z roku 1986 je trvalo prítomná v súčasných bieloruských literárnych textoch a pravdepodobne v nich zostane aj potom, keď pominú terajšie politické aktualizácie. Tie boli prenikavo zrejmé z iných textov a z rozprávania Vladimíra Podolského. Mimo riadne, priam zmrazujúco v najhorúcejšom letnom dni, zapôsobil úryvok o policajnom vypočúvaní spisovateľa. V. Pod gol a moderátor večera G. Murín, predseda SC PEN, priblížili najchýrnejšiu autorovu knihu, ktorá je zložená z presne datovaných citátov bieloruského prezidenta. Vyšla v masových nákladoch a „práve tak ako mnoho iných diel je prístupná len v policajných skladoch, je zhabaná a stále zhabávaná. Mnohé diela, aj takých klasikov ako je Vasiľ Bykov, sú vyradené z knižníc, z učebníc literatúry, bieloruská literatúra sa stala politickým väzňom“. Preto literárny večer niesol názov Slovo spoza mreží. V Uni verzitnej knižnici v Bratislave v súvislosti s týmto literárnym podujatím pribudla vďaka obetavosti organizátorov stovka bieloruských kníh ,,spoza mreží“ do medzinárodnej knižnice SC PEN. Knihy a publikácie sú prístupné v bieloruštine a v ruštine (v Bielorusku hlavný jazyk), vrátane textov o bieloruskej literatúre. Medzi nimi je napríklad ruský literárny časopis Sibírske ohne č. 2 z roku 2009 venovaný bieloruskej literatúre a podobne ako masa iných tzv. „tolstych“ literárnych časopisov prístupný na osobitnom webe financovanom ruským ministerstvom kultúry.