Bienále ilustrácií Bratislava 2005

Jubilejný XX. ročník BIB sa bude konať od 9. septembra do 31. októbra 2005 v Dome umenia, Nám. SNP 12, Bratislava.

Bienále ilustrácii Bratislava 2005 si zachováva svetovú reprezentatívnosť v ilustračnej tvorbe pre deti predovšetkým rozsiahlou súťažnou expozíciou originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež a širokou škálou súbežných výstavných a odborných sprievodných podujatí.

Generálny komisár BIB Dušan Roll sumarizoval doterajšiu prezentáciu hlavných expozícií: počas predchádzajúcich 19 ročníkov sa na BIB zúčastnilo 5 366 ilustrátorov z vyše 100 krajín sveta, v súťažnej prehliadke bolo vystavených vyše 45 000 originálov ilustrácií.

Na XX. ročníku sa uvedie 410 ilustrátorov zo 48 krajín sveta.  Budú sa uchádzať o hlavnú cenu – Grand Prix BIB, Zlaté jablká (najviac 5) a päť Plakiet BIB. V rámci programu sa uskutoční medzinárodné sympózium na tému Psychologické a sociálne aspekty ilustračnej tvorby k dielu H. Ch. Andersena s pridruženou témou reflektujúcou históriu BIB. Ďalej Workshop UNESCO – BIB 2005 na tému Ako sa to povie – Ako sa to napíše v inej reči  pod vedením prof. Dušana Kállaya (výstupom workshopu účastníkov predovšetkým z krajín tretieho sveta bude Medzinárodný kaligrafický slovník).

V Dome kultúry budú inštalované tieto sprievodné výstavy BIB 2005: samostatná autorská výstava držiteľky Grand Prix BIB 2003 Iku Dekune z Japonska, výstava držiteľa Ceny H. Ch. Andrersena za rok 2004 Maxa Velthuijsa z Holandska, výber z kolekcie kníh držiteľa Ceny H. Ch. Andersena za literatúru Martina Waddela z Írska, kolektívna výstava Noma Concours, na ktorej sa prezentuje výber 21 autorov z 12 krajín, ocenených Grand Prix, druhých a tretích cien, výstava Ľubomíra Kellenbergera (z reťazca prezentácií nežijúcich slovenských ilustrátorov), retrospektívna výstava príležitostných grafík slovenských autorov, viažucich sa k BIB, expozícia kníh nositeľov Ceny UNESCO 2005 za literatúru pre deti a mládež – v službách tolerancie a mieru.

Súbežne s týmito expozíciami budú v Bratislave sprievodné výstavy: Ilustrácie z pokladnice (Galéria BIB v Bibiane), výber z tvorby Boženy Augustínovej (Galéria F7), Možnosti ilustrácie – Dušan Nágel (Galéria TYPOARS Vajnory), 2 x CipárMiroslav Cipár (Francúzsky inštitút), Rozprávkový zámok – staré a nové obrázky k 22 rozprávkam bratov Grimmovcov (Goetheho inštitút, v Staromestskej knižnici), Ocenení ilustrátori Maďarska (Kultúrny inštitút Maďarskej republiky), Laureáti BIB (Bulharský kultúrny inštitút), Andrea Petrlilk Huseinovič a Svjetlan Junaković (Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky), Ceny poľskej sekcie IBBY (Poľský inštitút), 2nedele.sk (Festival pôvodnej tvorby, Aupark), Zázračná ceruzka (British Council, výstava v Auparku).

            (suba)