Bienále ilustrácií Bratislava 2005

     Jubilejný XX. ročník BIB sa bude konať od 9. septembra do 31. októbra 2005 v Dome umenia na Námestí SNP 12 v Bratislave. Na doterajších devätnástich ročníkoch BIB-u vystavovalo 5382 ilustrátorov z takmer 100 štátov všetkých kontinentov, ktorí sa predstavili na výstavách so 44714 originálmi ilustrácií.

Počas konania BIBu sa koná veľa medzinárodných akcií. Z najvýznamnejších je to zasadnutie Medzinárodného komitétu BIB, Medzinárodné sympózium BIB o ilustračnej tvorbe pre deti a mládež, Bienále animácie Bratislava – BAB, ktoré približuje tvorbu ilustrátorov animovaných filmov, Prix Danube – súťažná prehliadka televíznych filmov pre deti, UNESCO-BIB Workshop pre začínajúcich ilustrátorov detských kníh a ilustrátorov z rozvojových krajín.

-r-