Bratislava sa od 7. septembra do 26. októbra stala hlavným mestom sveta ilustrácií pre deti. V súťažnej časti BIB 2007 sa v Dome kultúry na Námestí SNP 12 v Bratislave predstavuje 388  ilustrátorov z 38 krajín s 2740 originálmi ilustrácií v 477 tituloch kníh. Okrem expozície v Dome kultúry sú otvorené  sprievodné  výstavy v zahraničných kultúrnych inštitútoch zastúpených v Bratislave, a aj v sídle hlavného organizátora podujatia v BIBIANE, medzinárodnom dome umenia pre deti. Tam je pripravená výstava z tvorby slovenského ilustrátora Ľuboslava Paľa, nositeľa ocenenia Zlaté jablko BIB 2005. Súčasťou 21. ročníka Bienále ilustrácií Bratislava 2007 je medzinárodné sympózium Globalizácia a inakosť v detskej ilustrovanej knihe. Globalizácia sa nás všetkých dotýka a neobchádza ani detské ilustrácie, lebo čoraz častejšie sa pri preklade kníh preberajú aj ich pôvodné ilustrácie. Takto  detský čitateľ aj vizuálne vníma rôzne kultúry a tradície. K BIB patrí aj Medzinárodný pracovný seminár BIB-UNESCO Workshop Albína Brunovského, ktorý sa uskutoční v Bratislave a povedie ho Ľuboslav Paľo. Témou workshopu je Obrázková kniha (Picture Book).

Expozícia v Dome kultúry je otvorená do 26. októbra.