Medzi najdôležitejšie vedecké publikácie jubilujúceho profesora Štefana Kassaya patria Marketingová stratégia firmy holdingového typu (1998-2001), Reengineering podnikateľských procesov (1999), Podnik svetovej triedy (2001), The world Class Company Strategy (2001), Stratégia podniku svetovej triedy (2002), Podnik a podnikanie (2006, 2008, 2011). Pri príležitosti jeho sedemdesiatky práve vo vydavateľstve Veda vychádza jeho nová kniha Binárny kód. Autor v nej bilancuje aj svoj osobný život, ktorý je jednoducho binárny: „v živote je to také jednoduché. Nech je to rozhodnutie akokoľvek zložité, stačí povedať ÁNO alebo NIE“. Ak si chcete prečítať o živote a práci tohto úspešného človeka, ktorý sa od sústruhu vďaka chuti vzdelávať sa vypracoval až k šéfovaniu veľkého podniku a profesorskému titulu, pošlite kupón vydavateľstva Veda zo strany 11 do 3. augusta do našej redakcie. Autor knihy je totiž nielen veľmi pracovitý a kreatívny, ale aj rád rozdáva darčeky a venoval knižku do našej súťaže.