Blíži sa festival poézie Cap à l’Est

Pozývame vás na 17. ročník festivalu Cap à l’Est. Hlavný program sa uskutoční 15. až 17. augusta v Banskej Štiavnici a prinesie poéziu aj do iných miest. 

BYŤ DNES UMELCOM ZNAMENÁ USTAVIČNÚ KONFRONTÁCIU S PRÍŤAŽLIVOSŤOU A ZÁROVEŇ ODPUDIVOSŤOU „ĽAHKÉHO“ UMENIA.

Roland Barthes Michelangelovi Antonionimu
 

Problém spočíva v tom, že som si nikdy nevedel predstaviť, že raz odídeš… pamätáš na naše stretnutie v Moliėrovom divadle, bol tam vtedy aj Milan Kňažko… na naše dobrodružné putovanie po viacerých francúzskych mestách, kde si ohromoval publikum svojou dokonalou francúzštinou, svojím zmyslom pre humor a svojím nadšením… A tá séria príhod na Montmartri, v noci, keď sme šli do kabaretu, potom hľadanie hotelíka, kde si býval po vojne... a kde som postrehol v kútiku tvojho oka veľkú slzu... Nikdy som nemeral čas a jeho tok, ktorý nás rozdeľuje a neodvratne unáša smerom k budúcnosti, a tento rok zrazu prudký náraz: odišiel si...

Koľko ráz som nastúpil do výťahu, čo ma vyviezol k vášmu príbytku, tam hore. ‚Tu si doma,‘ vravieval si mi. A nečakane, pre mňa nečakane, si nastúpil do toho druhého výťahu, čo ťa pomaly, jemne spustil pod zem... Prepáč mi, Albert, tie slzy, ale naozaj vyvierali zo srdca... priamo zo srdca... ktoré sa zovrelo pri pohľade na tvoj odchod. Len mamin odchod znamenal rovnako tvrdý úder...

Tak či onak, pripravili sme aj tento ročník festivalu... tentoraz bez tvojej prítomnosti, bez tvojich vzácnych rád, ktorými som sa vždy riadil, ako som sa riadil radami Pierra Seghersa v Molièrovom divadle.

Festival sústredený na básnikov, ktorých sme vybrali, tento rok sú to slávni frankofónni belgickí básnici a pri výbere tých slovenských sme sa inšpirovali antológiou súčasnej slovenskej poézie, ktorá vyšla v gréčtine a zaujímavo ju zostavila poetka a prekladateľka Mária Ferenčuhová. Festival bez veľkých koncertov... čosi ako oslavu jazyka, ktorý si tak miloval a pre ktorý si toľko urobil. A my dvaja zostaneme spolu... ten, kto veril v nebo, a ten, kto v neho neveril.

Michel de Maulne

PROGRAM

CAP V REGIÓNE:
Mám s vami schôdzku
Koncert z piesní Georgea BRASSENSA
V podaní: Jean Louis CASSARINO, spev a gitara
Maxime DENIS, gitara a efekty
Ľahké, živé predstavenie plné humoru, v ktorom cez večné parížske BISTRO sledujeme Georgea od jeho chlapčenských lások až k jeho úspechom... Jedinečný interpret so svojím gitaristom uvedú najznámejšie Brassensove piesne.

11. 8. 2019 o 17:00 hod. – Kremnica, Kostol sv. Kataríny
12. 8. 2019 o 19:00 hod. – Banská Bystrica, Stredoslovenské osvetové stredisko
13. 8. 2019 o 19: hod. – Zvolen, Zvolenský zámok
14. 8. 2019 o 19:00 hod. – Banská Štiavnica, Archanjel

ŠTVRTOK 15. 8. 2019

15.00 U TEMPLÁROV (Libresso)
Babylon jazykov
Ako každý rok v túto hodinu sa stretnete so všetkými jazykmi prítomnými na festivale (tento rok to budú francúzština a slovenčina), započúvate sa do ich zvučnosti a tajomnosti.
Účinkujú: Werner Lambersy, Yves Namur, William Cliff, Colette Nys-Mazure, Silvia Majerská, Rút Lichnerová, Anton Hykisch, Mária Ferenčuhová, Dana Podracká, Eva Tomkuliaková, Michal Tallo, Juliana Sokolová, Ladislav Lipcsei, Andrea Kočalková a Katarína Kucbelová

17.00 ARCHANJEL CAFFE BAR
Počúvam umierať more / autorské čítanie
Werner Lambersy, Mária Ferenčuhová
Werner Lambersy, belgický básnik s prenikavým zmyslom pre zachytávanie nepredvídateľného, s istým druhom animálnosti v narábaní s jazykom, v ponorení sa do jazyka a najmä zručnosť, sloboda improvizácie v rytme džezových špirál... Werner pociťuje pod nohami kŕče starého draka planéty...
Mária Ferenčuhová je poetka, prekladateľka a filmová teoretička. Vydala štyri knihy poézie: Skryté titulky 2003, Princíp neistoty, 2008, Ohrozený druh, 2012, a Imunita, 2016. Do slovenčiny preložila romány Philippa Sollersa, Jeana Echenoza, Laurenta Bineta, Alaina Robbe-Grilleta, Alaina Mabanckou... Zaujíma sa o rétoriku a poetiku dokumentárnych filmov. Jej texty skúmajú vzťahy medzi dokumentárnym materiálom a básnickými formami.

19.30 RUIN BAR PIVNICA
Werner Lambersy: Posledné správy od Odyssea
poetické pásmo
účinkuje: Jean Luc Debattice

PIATOK 16. 8. 2019

10.00 Grand hotel Matej
Prekladateľský seminár
Zameraný na tvorbu slovenských a belgických básnikov, účastníkov festivalu. Osobné stretnutia autorov a ich prekladateľov vytvárajú spoločný jazyk.
Účastníci: Werner Lambersy, Marián Minárik, Michaela Jurovská, Silvia Majerská, Mária Ferenčuhová, Katarína Kucbelová a ďalší

15.00 RUIN BAR
Vychádzam do zimného mesta / autorské čítanie
Michal Tallo, Dana Podracká, Eva Tomkuliaková
Michal Tallo je redaktor časopisu o súčasnom umení a kultúre Vlna, programový dramaturg medzinárodného literárneho festivalu Novotvar a koordinátor súťaže Básne SK/CZ. Knižne debutoval zbierkou Antimita (2016), v roku 2018 mu vyšla druhá básnická kniha Δ. Jeho básne boli preložené do viacerých jazykov a publikované v niekoľkých zahraničných antológiách; ukrajinský preklad zbierky Antimita vyšiel v roku 2018.

Dana Podracká predstavuje v slovenskej poézii prúd orientovaný na filozofujúcu estetiku konfrontácie vlastnej citlivosti vo vzťahu s okolitým svetom. Spája „intelektuálnosť, svet kníh a myšlienok, s priam mystickým prežívaním každodennosti“ (M. Ferenčuhová). Jej ostatnou básnickou zbierkou je kniha Paternoster.

Eva Tomkuliaková vo svojej druhej knihe Cudzie slová, ktorá vyšla v roku 2018, experimentuje s viacerými hlasmi – napríklad s hypno¬tickým hlasom ovplyvňujúcim vedomie aj nevedomie či s neurotickým hlasom vyskladaným z banálnych konverzácií, ktoré v jednoliatom prúde pôsobia dojmom absolútneho zneistenia a pochybností o povahe skutočnosti.

17.00 RUIN BAR
Možno sa v tichu čosi skrýva/ autorské čítanie
Yves Namur, Katarína Kucbelová
Yves Namur, významný belgický básnik a lekár, nositeľ Ceny Stéphana Mallarmého za básnickú zbierku Smútok figovníka. Je známy svojou systematickou prácou pri podpore a vyhľadávaní literárnych talentov.

Katarína Kucbelová je slovenská poetka. Vydala štyri básnické zbierky. Jej básne vyšli v rôznych antológiách a literárnych časopisoch preložené do pätnástich jazykov, minulý rok jej vyšiel prvý samostatný preklad v Španielsku. Je zakladateľkou najprestížnejšej slovenskej literárnej ceny Anasoft litera, ktorú niekoľko rokov aj viedla, v súčasnosti pracuje v LIC.

19.30 RUIN BAR PIVNICA
Návraty na Muráň
Diskrétna pocta Albertovi Marenčinovi (v slovenskom jazyku)
Réžia Michel de Maulne, účinkuje Lucia Letková

SOBOTA 17. 8. 2019

10.30 ART CAFÉ
autorské čítanie
Predstavia sa štiavnickí autori Rút Lichnerová, Anton Hykisch, Andrea Kočalková.
Bohatá história slávneho mesta ponúka inšpirácie autorom vo viacerých žánroch.

15.00 ART CAFÉ
Oslava každodennosti / autorské čítanie
Colette Nys-Mazure. Ladislav Lipcsei
„Veľmi vás prosíme, pod obyčajným hľadajte nezvyčajné, pod každodenným nájdite nevysvetliteľné. Nech vás znepokojí akákoľvek obyčajná vec.“ Colette Nys-Mazure si vzala k srdcu Brechtovu výzvu, pretože v rutine všedných dní sme často neprítomní k sami sebe, hluchí k zázraku, akým je náš život. Colette Nys-Mazure nám vo svojej poézii ponúka tajné pradivo našej existencie.
Volám sa Ladislav Lipcsei a pochádzam z Rimavskej Soboty Keď som mal dvadsaťštyri rokov, vydal som básnický debut Svätým mečom a plánujem vydávať ďalšie knihy. Vo svojej tvorbe sa venujem viacerým témam, najmä však vzťahu človeka a Boha, vzťahu posvätného a profánneho.

17.00 ART CAFÉ
Človek drobný hmyz/ autorské čítanie
William Cliff, Juliana Sokolová

William Cliff, významný belgický básnik, ovenčený mnohými oceneniami, okrem iného aj Veľkou cenou Francúzskej akadémie za poéziu v roku 2010 a Goncourtovou cenou za poéziu v roku 2015 za súborné dielo. Vďaka Raymondovi Queneauovi vyšiel v roku 1976 vo vydavateľstve Gallimard, ktoré sa odvtedy stalo jeho domovským vydavateľstvom. Veľkú časť svojej tvorby písal viazaným veršom.
Juliana Sokolová je poetka a esejistka, píše v slovenčine a angličtine. Vydala zbierku básni My house will have a roof / Môj dom bude mať strechu (Fra, Praha, 2013), ktorej leitmotívom po obsahovej aj formálnej stránke je otázka nehybnosti. Sporadicky prezentuje básne z rukopisu druhej knihy. Profesijne sa venuje filozofii architektúry. Eseje a formálne dobrodružné texty publikuje v slovenských a zahraničných časopisoch, monografiách a výstavných katalógoch, píše pre rozhlas (napr. scénar “Štruktúry túžby” o jazyku a poézii súčasnej afroamerickej poetky Simone White). Žije v Košiciach, v Kine Úsmev je kurátorkou čítaní a premietaní Literatúra a film a rezidenčného programu Písanie a film.
19.30 RUIN BAR PIVNICA
William Cliff: Matières fermées
Inscenované čítanie, pripravil a účinkuje Michel de Maulne
„So svojou ,drzou papuľou vagabunda´ má William Cliff veľmi blízko k François Villonovi... Všetko je preňho témou pre poéziu, aj tá najmenšia nedokonalosť tela nadobúda rytmus epopeje...“
Olivier Maulin

Francúzske texty číta Anne Marie Bélime.
Slovenské texty číta Ivana Kováčová.

Cap à l´Est je ochrannou známkou vo vlastníctve asociácie L´Athanor.

Zmena programu vyhradená.

www.capalest.com www.facebook.com/festivalcapalest
www.litcentrum.sk www.facebook.com/litcentrum.sk

MK SR
LIC
Mesto B Štiavnica
Banské múzeum
DJGT Zvolen
Francúzsky inštitút BA
Štiavnické noviny
Grand Hotel Matej
penzión Rozália
Diela a dielka
Art Café
Penzión Kachelman
Banskobystrický samosprávny kraj
Ruin bar
Archanjel Caffe bar
U Templárov 

Program na stiahnutie nájdete tu.
Podujatie na Facebooku sa nachádza na tomto linku