Bohatá ACADEMIA

Pestrú paletu knižných, knižničných aj knihovníckych podujatí doplnila koncom minulého mesiaca (26. – 29. apríla) predajná výstava zahraničnej odbornej literatúry ACADEMIA jar 2005. Zorganizovala ju firma Slovart, G.T.G., už tradične v priestoroch bratislavskej Lyceálnej knižnice. Čitateľom, knihovníkom a kníhkupcom ponúkla najnovšie publikácie popredných zahraničných vydavateľstiev z Veľkej Británie, Holandska, USA, Nemecka. Širokú škálu vedných disciplín reprezentovalo vyše 660 titulov a množstvo vydavateľských katalógov i propagačných materiálov. Okrem rozsiahlej kolekcie medicínskej literatúry (216 titulov) doviezol Slovart, G.T.G., odbornú literatúru z oblasti informačných technológií a počítačov, ekonomiky – vrátane publikácií Svetovej banky, práva, filozofie, sociológie, politiky, práva, medzinárodných vzťahov, vojenstva, náboženstva, jazykovedy a literatúry, prírodných vied, životného prostredia, ďalej rôzne príručky, slovníky a encyklopédie.

Nielen kvalitná ponuka jarnej ACADEMIE, ale aj desaťpercentná zľava na knihy lákala jednotlivých návštevníkov aj zástupcov knižníc, ktorí sa zaujímali už aj o perspektívnu jesennú ponuku nových titulov. Slovart, G.T.G., ju pripravuje po medzinárodnom knižnom veľtrhu vo Frankfurte n. M.

Lýdia Čelková