Povedal Silvester Lavrík na besede o knihe Hany Naglik Ester a Turáci (IRON LIBRI) v kníhkupectve Martinus na Obchodnej v Bratislave 9. mája. Moderátorka podujatia Adela Banášová sa ho totiž spýtala, prečo neprišla Hana Naglik a ako knižka vlastne vznikala. Lavríkova odpoveď obsiahnutá v názve tejto správičky bola vyslovená s veľavravným úsmevom, takže tajomstvo autorky Naglik už nie je až takým tajomstvom. Naglik je aj ilustrátorkou knižky, takisto ako to bolo v skoršom diele Ester a Albatros, ktoré získalo nemalú popularitu a stalo sa súčasťou odporúčanej povinnej literatúry na základných školách. S vydaním knižky je spojený aj charitatívny projekt: časť z výťažku z predaja bude venovaná detskej onkológii. Lavrík alias Naglik sa spolu s Adelou Banášovou dohodli, že knihu nebudú krstiť polievaním, lebo potom sú knihy kučeravé, a tak prišla na svet nenápadne: krstom bolo vlastne ich rozprávanie o nej…