Bologna Children's Book Fair 2021 online

Bologna Children's Book Fair 2021 online

V súvislosti so zlou pandemickou situáciou Covid-19, pristúpilo vedenie Bologna Children's Book Fair k prijatiu závažného rozhodnutia zrušiť tohtoročný veľtrh v jeho fyzickej podobe.

Veľtrh sa bude konať v digitálnej forme v avizovanom termíne od 14. do 17. júna 2021. Organizátor ponúka širokú škálu podujatí BolognaBookPlus a novú platformu Global Rights Exchange zameranú na nákup a predaj autorských práv.