Bratislava – korunovačné mesto

Nová kniha Štefana Holčíka Korunovačné slávnosti prináša zaujímavý pohľad do histórie Bratislavy v rokoch 1563 - 1830.  Dozvedáme sa z nej, že z rozhodnutia cisára Ferdinanda a uhorských stavov sa k menám slávnych európskych korunovačných miest, ako Rím, Aachen, Frankfurt, Reims, Speyer, Praha, Krakov pridružilo ďalšie – Pressburg, Poszony, Posonium, Prešporok – aby na niekoľko storočí poskytlo rámec korunovačným slávnostiam uhorských kráľov. Útly, ale obsahom bohatý titul približuje čitateľovi, za akých okolností sa stalo malé mesto na veľkom Dunaji,  Prešporok, snemovým mestom kráľovstva  a korunovačným mestom uhorských kráľov, sídlom kráľa, arcibiskupa a najdôležitejších inštitúcií krajiny. Korunovačné slávnosti  poskytnú čitateľovi odpoveď na otázku, kedy nastala v histórii mesta  chvíľa, ktorá znamenala jeho vzostup k sláve. Kniha je ilustrovaná, uvádza výberovú doplnkovú literatúru a je vybavená registrom. Prezentácia knihy sa uskutočnila 18. mája v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Knihu uviedol  do života primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský  a predstavil ju  námestník primátora Branislav Hochel. V programe vystúpila Capella Istropolitana.