Dôkazom toho, že Slovensko je atraktívnou krajinou aj pre cudzincov, je jedinečná publikácia Bratislava – krásavica na Dunaji – prvá kniha na svete o Bratislave v čínskom jazyku. Jej autor Paul T. Yung (1965) sa narodil v Číne, ale už takmer 20 rokov žije so svojou rodinou v našom hlavnom meste. Je dlhoročným obdivovateľom Slovenska a jeho kultúry. Vzhľadom na svoje znalosti slovenčiny preštudoval množstvo kníh z oblasti histórie a umenovedy s dôrazom na pamätihodnosti Bratislavy. Následne vytvoril vlastné texty, s individuálnym pohľadom a cennými postrehmi cudzinca, ktorý našu kultúru vníma trochu inak než my sami. Ozvláštnil ich množstvom kuriozít a povestí o meste a doplnil vlastnými farebnými fotografiami (vyše 100 obrázkov), ktoré vznikali v priebehu rokov a odzrkadľujú jeho zmysel pre detail a lásku k Bratislave, resp. k Slovensku. Kniha je tak zážitkom nielen duchovným, ale aj vizuálnym. Paula T. Yunga sme sa spýtali, čo môže najviac zaujať čínskeho turistu v Bratislave.

Celé historické centrum predstavuje pre čínskych turistov veľkú atrakciu, síce nie je veľké, ale je pekné, kompaktné a útulné. Najviac môže zaujať v prvom rade Hrad, Dóm sv. Martina, Stará radnica, Primaciálny palác (najmä gobelíny), Hlavné námestie a Modrý kostolík. Pre náročnejších turistov je vhodný napríklad výlet na Devín. Ale aj ten najkrajší palác či kostol je z pohľadu turistu „mŕtvy“, ak nesúvisí s osobnosťami svetovej kultúry. V tom má Bratislava výhodu, ktorú treba využiť. Slávu niekdajšieho hlavného mesta Uhorska, v ktorom sídlili a boli korunovaní významní panovníci, pripomínajú letné korunovačné slávnosti – aj to je veľká turistická atrakcia. Ďalej sa s mestom viažu mená svetových hudobných velikánov, ktorí tu pôsobili alebo koncertovali: Mozart, Haydn, Beethoven, Liszt, Bartók, a tiež bratislavský rodák Ján Hummel. Mesto by malo ich mená a príbehy ešte viac propagovať a zviditeľňovať tabuľkami, sochami a pamätnými izbami.