Bratislava počas vojny

V Pálffyho paláci na Zámockej ul. v Bratislave predstavili 8. februára dve publikácie z Vydavateľstva PT Alberta Marenčina mapujúce rovnaké historické obdobie života nášho hlavného mesta – Život v Bratislave 1939 – 1945 od Kataríny Hradskej a Bratislava 1939 – 1945. Miera a vojna v meste od Dušana Kováča. Kým Katarína Hradská sa zameriava na bežný život obyvateľov metropoly z pohľadu dennej tlače, teda oficiálna politika vojnových udalostí len okrajovo rámcuje dokumentačný materiál, Dušan Kováč sa usiluje o objasnenie politicko-spoločenských súvislostí ,,pokojnej a blahobytnej atmosféry“, ktorá v meste vládla napriek vojnovým udalostiam. O vzniku a zameraní publikácií hovorili sami autori, knihu Kataríny HRADSKEJ uviedol Ján ČARNOGURSKÝ a knihu Dušana KOVÁČA historik Milan ZEMKO (jeho recenziu si prečítajte na 8. strane).