Bratislava, pozvané mesto na parížskom knižnom veľtrhu

Pri príležitosti účasti Slovenska na veľtrhu Livre Paris 2019 a projektu Bratislavy ako čestného hosťujúceho mesta na tomto medzinárodnom knižnom podujatí sa 1. februára 2019 uskutočnil okrúhly stôl pre pozvaných francúzskych novinárov s účasťou slovenských novinárov a spisovateľov. Stretnutie bolo zamerané na predstavenie projektu Bratislava, la Ville invitée na Livre Paris 2019, knižného trhu na Slovensku a na prezentáciu najzaujímavejších kníh na aktuálnom domácom trhu, ako aj preložených diel do francúzskeho jazyka.

Úvodného slova sa ujala riaditeľka Literárneho informačného centra Miroslava Vallová, ktorá predstavila francúzskych novinárov (rádio a tlačené médiá) a zástupcov francúzskeho veľtrhu. Riaditeľ Francúzskeho inštitútu v Bratislave Jean-Pierre Jarjanette zase poukázal na dôležitosť spolupráce Slovenska a Francúzska na poli literatúry a kultúry.

Juraj Heger (riaditeľ vydavateľstva Slovart, prezident Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenska) a Michal Meško (spoluzakladateľ a spolumajiteľ rozvíjajúcej sa siete kníhkupectiev Martinus) prehľadovo informovali prítomných o knižnom trhu na Slovensku. Poukázali nielen na začiatok a vývin súkromného knižného podnikania, predaj titulov na internete a v kamenných kníhkupectvách, ale aj na ceny kníh či ambíciu ponúknuť čitateľom priestor na trávenie voľného času práve v kníhkupectvách (kaviarne, besedy).

Vydavateľskú stranu a divadelnú kultúru predstavili Albert Marenčin (vydavateľ) a Vladislava Fekete (riaditeľka Divadelného ústavu). Ponúkli svoje pohľady na literatúru ako médium z pozície vydavateľa, na slovenskú produkciu, ale aj slovenské divadlo, ktoré sa predstaví svojím sprievodným programom v Paríži (prezentácia slovenských dramatikov, diskusia s autormi J. Juráňovou a V. Klimáčkom, jazzový koncert, beseda o interdisciplinarite v divadle).

Oblasť literárnych súťaží, propagácie kvalitnej slovenskej tvorby, ocenení slovenských spisovateľov a autorských práv bola obsiahnutá vo vystúpeniach Simony Fochlerovej (výkonná riaditeľka Anasoft litery) a Lucie Miklasovej (Agentúra LITA). Účastníkom bola predstavená literárna cena za prózu Anasoft Litera ako celoročný projekt, ktorý sa snaží pracovať so slovenskou hodnotnou literatúrou, ale aj história a fungovanie Agentúry LITA, ktorá sa stará o literatúru, film, divadlo, výtvarníctvo na poli spravovania autorských práv.

Tento väčší blok venovaný (nielen) prehľadu o knižnom trhu na Slovensku uzatvorila riaditeľka LIC-u Miroslava Vallová, ktorá ešte v krátkosti predstavila prítomných slovenských spisovateľov (M. Haugová, M. Ferenčuhová, I. Štrpka, M. Solotruk, P. Vilikovský, P. Rankov, Balla, V. Klimáček, V. H. Tóthová, A. Soltész, U. Kovalyk, Z. Kepplová, M. Kompaníková, J. Juráňová, M. Vadas, M. Hvorecký). Spoločné stretnutie s francúzskymi novinármi zakončili individuálne rozhovory medzi prítomnými autormi a zástupcami jednotlivých inštitúcií.