Bratislava v Artfore

V rámci cyklu stretnutí Bratislava v Artfore sa 5. marca mohli čitatelia stretnúť s básnikom, textárom a prekladateľom Jánom Štrasserom, ako aj s Milanom Lasicom, Tomášom Janovicom a Mariánom Labudom, ktorých Ján Štrasser vyspovedal v svojich knihách rozhovorov (Milan Lasica: Lenže ja som iba komik, Forza Music 2005; Tomáš Janovic: Humor ho! Vydavateľstvo Albert Marenčin – PT 2007; Marián Labuda: Herec je vždy na očiach, Forza Music 2007). Vydal aj knihu Zdena Studenková: Som herečka, Forza Music 2006. Na otázku moderátora Dada Nagya, prečo sa rozhodol práve pre tieto osobnosti, odpovedal:„Jednoducho som dostal na to chuť. Všetci títo ľudia majú čo povedať. Každý z nich je osobitne zaujímavý. Sú to moji priatelia, ale nepoznám ich tak dobre, aby som sa o nich nemohol dozvedieť vždy niečo nové. A tiež si myslím, že si zaslúžia knihu.“ Knihy rozhovorov sú venované ich profesijnému i osobnému životu a taktiež zastáva ich postoj a názory. Na otázku, či aj samotní herci majú radi knihy rozhovorov, odpovedali všetci kladne a Milan Lasica dodal: „Tieto knihy mám veľmi rád, pretože vždy sa v nich niečo dozviete o dvoch ľuďoch - o odpovedajúcom, ale zároveň aj pýtajúcom sa.“ Na záver spisovateľ Ján Štrasser prezradil, že na jeseň plánuje dokončiť knihu rozhovorov s Kamilom Peterajom.

Dominika Biskupovičová