Bratislavská burza kníh

Burza kníh na nádvorí Mestskej knižnice na Klariskej 16 sa konala od 21. apríla do 27. apríla. Pokusný nultý ročník, do ktorého vložilo knihy vyradené z fondov päť verejných knižníc (Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava Nové Mesto, Miestna knižnica Petržalka a Mestská knižnica v Bratislave) sa stretol s nečakaným záujmom verejnosti, čomu iste napomáhala priazeň počasia.

Zámerom knižníc bolo toho roku predovšetkým stabilizovať celé podujatie, v budúcnosti však očakávame, že sa pomer individuálnych predajcov a knižníc obráti.

Burzu navštívilo 10 000 návštevníkov, z toho polovica v rámci magistrátom iniciovaného víkendu Bratislava pre všetkých. V ponuke bolo okolo 8000 kníh – individuálni darcovia prichádzali nie na začiatku, ale priebežne počas podujatia.

Predalo sa 7230 kníh, z toho 5 500 knižničných a 1 730 kníh darovaných Mestskej knižnici. Individuálni predajcovia predali približne 2000 kníh, presné údaje nemáme.

Charitatívnu akciu podporili knižným darom vydavateľstvo Rak, prestížna Revue svetovej literatúry, Divadelný ústav, Hudobné centrum a Knižná revue. Z individuálnych darcov by sme radi spomenuli pani Máriu Žitnú a pána Dada Nagya.

Medzi stolmi individuálnych predajcov bol po celý týždeň denne inovovaný stôl s peknými knihami z knižnicei básnika Štefana Žáryho, ako i stôl lacných anglických kníh, svedčiaci o tom, že podobné iniciatívy sú vo svete rozšírené.

Výťažok z predaja kníh vyradených z knižníc, symbolického nájmu stolov a dobrovoľných príspevkov návštevníkov podujatia činí 36 150 Sk. Táto suma sa – ako bolo avizované pred začatím podujatia – použije sa na vytvorenie a nákup zvukových kníh pre nevidiacich a slabozrakých.

Z kníh, ktoré nám zostali po skončení burzy, 232 titulov odovzdáme knižnici Základnej školy v Plaveckom Štvrtku, kde je integrovaná aj početná rómska komunita. Keďže o zvyšné knihy sa hlásili len školy, knihy z obsahového hľadiska nezodpovedajúce zmysluplnému daru odkladáme do budúcoročnej burzy. Na tú už teraz pozývame a dúfame, že sa jej aktívne a vo väčšej miere zúčastnia iniciatívni občania so svojimi knihami.

-ah-