Bratislavská burza kníh

Burza je spoločnou akciou piatich verejných knižníc (Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava Nové mesto, Miestna knižnica Petržalka a Mestská knižnica), ktoré budú predávať knihy vyradené zo svojich fondov za 5 Sk. Výťažok z predaja vyradených kníh a nájomného za predajné miesta sa použije na vytvorenie zvukovej podoby kníh pre nevidiacich a slabozrakých.Burza zároveň poskytne jedinečnú príležitosť súkromným osobám predať svoje knihy. Účastník podujatia môže predávať, nakupovať a vymieňať svoje i cudzie knihy. Počet stolov za symbolický nájom (50 Sk/deň) bude obmedzený: preto prosíme, aby ste nahlásili, v ktorý deň máte o stôl záujem. Po skončení akcie organizátor ponúkne vyradené nepredané tituly zadarmo školám, zdravotníckym zariadeniam, domovom dôchodcov a detským domovom.

Miesto:  nádvorie Mestskej knižnice na Klariskej 16

Čas:     sobota 21. apríla od 10.00 do 20.00

          nedeľa 22. apríla od 10.00 do18.00 

     v dňoch 23 – 27. apríla od 9.00 do 19.00

 

kontakt: bratislava@mestskakniznica.sk, telefón 02/54433244-6