V KC Dunaj v Bratislave vystúpili 19. novembra štyria autori – štipendisti Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorí trávia jeseň v našom hlavnom meste. Prezradili, na čom počas pobytu pracovali, a prečítali aj ukážky z nových diel. Maďarský básnik a prekladateľ Péter Rácz prekladal filozofické dielo Salomona Maimona z nemčiny do maďarčiny, stihol však dokončiť aj vlastnú básnickú zbierku, do ktorej zakomponoval i texty inšpirované Bratislavou a jej konkrétnymi budovami. Básne vo svojom slovenskom preklade prečítala Jitka Rožňová. Poľský prozaik a publicista Robert Rient písal historický román o osudoch jednej rodiny, ktorý chápe ako poctu svojmu dedovi. Úryvok z neho prečítal vo svojom slovenskom preklade Alexander Horák. Český básnik a publicista Ondřej Buddeus sa v Bratislave venoval písaniu kratších prozaických textov, no okrem toho deň pred prezentáciou pokrstil v Prahe aj svoju prvú detskú knižku Hlava v hlavě. Slovenský filozof Andrej Gogora si pripravil texty o mestských utópiách v Bratislave – text, ktorý prezentoval, sa zaoberal problematikou meštiactva.