Vďaka spoločnému úsiliu Literárneho informačného centra (LIC) a  medzinárodnej platformy Literature Across Frontiers (LAF) sa v novembri podarilo zorganizovať pracovnú návštevu piatich vydavateľov z  Veľkej Británie. Pozvanie na Slovensko prijali Katharina Bielenberg z  MacLehose Press, Gary Pulsifer z  Arcadia Books, Simon Smith z Peter Owen Press, RichardDavies z  Parthian a Jim Hinks z Comma Press.

Anglofónny knižný trh je najväčší na svete, no prekladová literatúra v ňom tvorí len asi 5  percent. Čitatelia na Britských ostrovoch sú tradične zahľadení do seba bez veľkého záujmu o  cudzojazyčnú literatúru, čo platí aj o prekladoch z iných jazykov. Prelomiť túto nedôveru a  neznalosť európskej kontinentálnej, a  predovšetkým slovenskej literatúry sa rozhodli riaditeľka LIC Miroslava Vallová a riaditeľka LAF Alexandra Büchler, vďaka ktorým britskí vydavatelia strávili dva nezabudnuteľné dni v Bratislave.

Hostia z Británie sa zúčastnili na literárnom seminári na pôde LIC, kde boli zasvätení do problematiky knižného trhu a súčasnej slovenskej literatúry. Využili možnosť stretnúť sa s viacerými našimi autormi a prekladateľmi, navštívili aj Pezinok, kde ich okrem primátora Olivera Solgu privítali viacerí miestni autori. Na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka porozprávali o svojej edičnej činnosti v diskusii, ktorú moderoval prekladateľ Ján Vilikovský a zúčastnil sa na nej aj prekladateľ zo slovenčiny do angličtiny John Minahane. Prehliadku knižnej výstavy využili aj na individuálne rokovania s našimi vydavateľmi. Na  vydanie hľadali predovšetkým romány s príťažlivým príbehom.

Dúfajme, že hlbšie spoznanie slovenskej literatúry a jej protagonistov pomôžu preniknúť viacerým slovenským autorom na anglofónny knižný trh.