Britská rada a LIC prezentovali Album slovenských spisovateľov

Dňa 22. marca 2001 Britská rada na Slovensku (The British Council Slovakia) zorganizovala vo svojom sídle na Panskej ulici v Bratislave v spolupráci s Literárnym informačným centrom prezentáciu Albumu slovenských spisovateľov v angličtine a časopisu Slovak Literary Revue.

           Prítomných privítal riaditeľ British Council Jim McGrath, ktorý vyjadril potešenie nad tým, že informácie o slovenskej kultúre a literatúre sa prezentujú v angličtine, čo významne prispieva k výmene hodnôt medzi našimi krajinami. Riaditeľ LIC Ján Vilikovský informoval o spektre aktivít, ktoré inštitúcia vyvíja, pričom sa zameral najmä na šírenie slovenskej literatúry do zahraničia. Ide najmä o činnosti, ktoré zabezpečuje Slolia (Slovak Literature Abroad), Slovenské centrum pre umelecký preklad a Oddelenie medzinárodných knižných veľtrhov formou finančnej podpory zahraničným vydavateľom pri vydaní diela slovenského autora, formou štipendií zahraničným prekladateľom v SR a prezentačných podujatí v zahraničí. Patria k nim aj edičné projekty vo svetových jazykoch. Milan Richter, editor Albumu slovenských spisovateľov uviedol, že zámerom Literárneho informačného centra je vydať šesť albumov slovenských spisovateľov, kde by sa predstavili všetky relevantné osobnosti slovenskej literatúry. Prvý zväzok obsahuje 33 autorov, prozaikov i básnikov so základnými bio-bibliografickými údajmi, charakteristikou diela, citátmi z kritiky a ukážkou z diela. Je určený predovšetkým študentom, prekladateľom a všetkým záujemcom o slovenskú literatúru vo svete. Toto publikum už pozná časopis Slovak Literary Revue, ktorý vychádza najmä v angličtine a v nemčine. Jeho posledné v angličtine vydané číslo je zamerané na mladšiu slovenskú literatúru. Pri príležitosti Veľtrhu detských kníh v Bologni (2. - 7. apríla 2001) časopis vyjde v taliančine a predstaví slovenskú literatúru pre deti a mládež.

-mš-