Britské ocenenie Rossica Translation Prize 2012 za najlepší umelecký preklad z ruštiny do angličtiny získal John Elsworth, emeritný profesor Manchesterskej univerzity, za preklad symbolistického románu Petrohrad, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Pushkin Press v roku 2009. Jeho autorom je predstaviteľ ruskej experimentálnej prózy začiatku 20. storočia Andrej Belyj. Odborná porota ocenila najmä Elsworthovu schopnosť vystihnúť rytmizovaný jazyk, obrazy a mnohonásobné významové odtienky originálu. Academia Rossica vznikla v roku 2000 s cieľom podporovať kultúrne kontakty medzi Ruskou federáciou a anglofónnymi krajinami. V tomto roku o cenu za najlepší umelecký preklad z ruštiny do angličtiny súťažilo 37 prekladov ruských diel, vydaných v rokoch 2009 – 2011. Porota udelila aj špeciálnu cenu pre mladých prekladateľov do 25 rokov Rossica Young Translators Award. Získal ju Gregory Afinogenov za preklad úryvku románu S.N.U.F.F. súčasného ruského prozaika Viktora Pelevina.