Buch Wien 2008

 

 

 

Buch Wien, nováčik na poli medzinárodných knižných veľtrhov, ktorý spája v sebe dve podujatia – Knižný veľtrh a Týždeň čítania, vytvára novú možnosť na stretnutia s čitateľmi, autormi a knihami.

Knižný veľtrh v termíne od 20. do 23. novembra 2008 na ploche 7 000 m2 privíta 218 vystavovateľov nielen z Rakúska, ale aj Nemecka, Švajčiarska, ako aj Strednej a Východnej Európy.

Medzi nimi nebude chýbať ani expozícia Slovenskej republiky, ktorú pripravilo Literárne informačné centrum.

Národná expozícia Slovenskej republiky sa bude nachádzať v hale B s číslom stánku 0405.

Na rozlohe 21 m2 sa predpokladá účasť takmer 40 slovenských vydavateľských subjektov s produkciou cca 400 knižných titulov.

Aj renomovaní slovenskí autori svojou účasťou obohatia podujatia Knižného veľtrhu a Týždňa čítania.

21. novembra: Svoj nový román Zóna nadšenia predstaví Jozef Banáš.  Za hudobného sprievodu Adrieny Bartošovej budú čítať zo svojich najnovších diel básnici Marián Hatala, Ivan Štrpka a Jana Beňová. Aj prozaici Márius Kopcsay, Svetlana Žuchová a Jozef Puškáš predstavia svoju tvorbu. Detským čitateľom je určené čítanie z knihy Jána Uličianskeho Kocúr na kolieskových korčuliach, pri ktorom budú deti pod vedením ilustrátora Miloša Koptáka vyrábať mačacie masky.

22. novembra: Vydavateľstvo Dajama bude na veľtrhu prezentovať prostredníctvom svojich obrazových kníh a turistických sprievodcov vo viacerých jazykových mutáciách súčasné Slovensko i stopy, ktoré na ňom zanechala história. (mb)

 

   Program:

 

 

   

 

 

    

 

   

 

Podrobnejšie informácie
a program nájdete
na stránkach: 

  www.buchwien.at  

  www.lesefestwoche.at