Pán Július Jackuliak zo Zvolena nám spolu so svojou knižkou  Bučinári, ktorá zachytáva 60 rokov života podniku Bučina Zvolen a osudy jej zamestnancov, poslal aj list. Uvádza v ňom, že vydaním publikácie sa veľmi zadlžil, za každú publikáciu  je dlžný 100,- Sk a za túto cenu + balné a poštovné by ju rád predal zamestnancom Bučiny, ale aj iným záujemcom. Objednať knihu si môžete na adrese: Firma Feeling, Štúrova 6, 811 02 Bratislava, tel. 02/5292 0068 alebo priamo u autora: Július Jackuliak, 960 01 Zvolen, Obrancov mieru 24, tel. 045/5362454.