Témou tohtoročného II. Medzinárodného festivalu literatúry, ktorý sa konal v dňoch 19. – 23. septembra v Budapešti, bol Hriech a tajomstvo. Festival organizovalo PIM (Petöfi Irodalmi Múzeum) v súčinnosti s národnými inštitútmi jednotlivých krajín sídliacich v Budapešti.

D.Podracká

Slovensko na festivale reprezentovalo Literárne informačné centrum a Slovenský inštitút v Budapešti. Ako poetka sa predstavila Dana Podracká. Kultúrny dialóg vzájomného prelínania kultúr sa realizoval vytváraním kreatívnych prekladateľských dvojíc básnikov z jednotlivých štátov v rámci prekladateľských workshopov, na ktorých jeden básnik prekladal druhého za účasti tlmočníka, uskutočňujúceho hrubý preklad. Na tohtoročnom festivale vznikli prekladateľské dvojice: Ivan M. Jirous (Česká republika) a János Háy (Maďarsko), Bartosz Muszyński (Poľsko) a Roland Acsai (Maďarsko), Dana Podracká (Slovensko) a Anna T. Szabó (Maďarsko), Nico Bleutge (Nemecko) a Endre Kukorelly (Maďarsko), Ferdinand Schmatz (Rakúsko) a Sándor Tatár (Maďarsko), Predrag Čudić (Srbsko) a Atilla Balázs (Maďarsko), Kajetan Kovič (Slovinsko) a László Lator (Maďarsko). Prekladateľské dvojice sa predstavili vzájomnými prekladmi na Maratóne pašerákov poézie, ktorý sa konal dňa 21. 9. od 17. hodiny do neskorého večera.

Súčasťou festivalu bola aj prezentácia známeho diela Charla Baudelaira Kvety zla, ktorého prvé vydanie vyšlo pred 150 rokmi. Uskutočnilo sa aj slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže detektívnych noviel Philip Marlowe v Maďarsku, ktorá bola vypísaná v spolupráci s časopisom Jelenkor. Na otvorení festivalu sa predstavil švajčiarsky performančný umelec Christoph Rűtiman s filmovou performanciou o Budapešti. Zaujímavý bol aj okrúhly stôl na tému Smilstvo – Obžerstvo – Neškodná lenivosť s kňazom, dietológom, kriminológom, historikom a psychológom za účasti kultúrnej verejnosti. Zmyslom takéhoto podujatia je transfer umenia a literatúry naprieč európskou kultúrou bez hraníc.

(dp)