Budeme kultúrna spoločnosť?

Už tretíkrát pripravilo Literárne informačné centrum v spolupráci s Kultúrnym observatóriom Národného osvetového centra v Bratislave výskum čítania. Po predchádzajúcich prieskumoch, v roku 2003 zameraného na čítanie dospelej populácie, v roku 2004 na vplyv elektronických médií na čítanie dospelej populácie, cieľom zatiaľ posledného výskumu bol kultúrny profil detského čitateľa. Autori projektu sa pokúsili na vzorke 1500 žiakov 4. ročníkov ZŠ z celej SR zmapovať, aký majú vzťah ku knihám a čítaniu. Ako na tlačovej besede (14. februára) v Klube spisovateľov v Bratislave uviedol člen výskumného tímu Pavol RANKOV, z tohto kultúrneho profilu dnešných štvrákov možno okrem iného vyčítať, akú kultúrnu, ale aj celkovú sociálnu úroveň bude mať naša spoločnosť o desať-pätnásť rokov, keď  tieto desaťročné deti vstúpia do produktívneho veku. O cieľoch a výsledkoch výskumu informoval Ľudovít ŠRAMEK z Kultúrneho observatória NOC. Na tlačovej besede zároveň prezentovali záverečnú správu výskumu, ktorú spracovali Peter Valček a Pavol Rankov. Publikáciu pod názvom Čítanie 2005. Kultúrny profil detského čitateľa vydalo Literárne informačné centrum.

--báb--