Bulharské ocenenia

Minister kultúry Bulharskej republiky Božidar Abrašev pri príležitosti Dňa bulharskej osvety, kultúry a slovanského písomníctva – 24. mája udelil pamätné medaily a čestné uznania za rozvoj slovensko-bulharských kultúrnych vzťahov. K oceneným predstaviteľom slovenskej kultúry patria predseda Spolku slovenských spisovateľov Pavol JANÍK, podpredseda SSS Ján TUŽINSKÝ, vydavateľ a spisovateľ Ervín NAGY. Ocenenia im 25. mája 2004 odovzdal veľvyslanec BR Jaroslav GOLEV za prítomnosti riaditeľky Bulharského kultúrneho a informačného centra Karamfily GRUDOVEJ na slávnostnom podujatí vo výstavných priestoroch BKIS.

-sss-