V  Mestskej knižnici v  Bratislave sa 19.  až 25. apríla konal 5. ročník burzy kníh (predaj kníh vyradených z fondov a darovaných). Už vo štvrtok po otvorení nádvorie Mestskej knižnice zaplavili čitatelia: v  ten deň ich prišlo vyše 3 000 a odniesli si domov zhruba 3 500 titulov. Jednotná cena za kus bola 40 centov a výťažok z predaja ide oddeleniu pre nevidiacich a  slabozrakých na nákup audio kníh. Najsilnejším dňom bola sobota. Do knižnice zavítalo približne 3600 okoloidúcich, medzi nimi aj primátor Milan Ftáčnik. Zakúpili si 3 117 kníh za 1 245 eur.

Aké tituly sú najžiadanejšie? Ťažko povedať. Kupujúci všetkých vekových kategórií a rôzneho vzdelania a záujmov majú najrozmanitejšie požiadavky: od medicínskych skrípt, rozprávok pre deti cez príručky o  štrikovaní, obrázkové knihy o  Tatrách, romány o  láske až po cudzojazyčné knihy alebo filozofov v pôvodnom jazyku. Rozhodne sa však nedá povedať, že mladí nečítajú, aspoň nie pri pozorovaní burzy.

Celková bilancia burzy: 15 300 návštevníkov, 14 475 predaných kníh a hodiny príjemných chvíľ strávených s knihou v ruke.