Bystrica bola v ...tom

Bystrica bola v ...tom

   Júnový jubilant Pavel Hrúz (14. 6. 1931) pred pár rokmi literárne zvečnil svoje rodné mesto v knihe Bystrica v tom.... Banskobystričania si svojho prozaika vážia a majú ho radi. Dosvedčila to aj účasť na stretnutí s týmto umelcom v Štátnej vedeckej knižnici v rámci cyklu Osobnosti. V sále nechýbal ani primátor, ani priatelia, ani kolegovia z bystrického rozhlasu a najmä vnímaví čitatelia.

   V programe okrem hodnotenia Hrúzovej literárnej cesty(Peter Cabadaj) dostali priestor i reflexie spolupracovníkov a priateľov (Miloš Kovačka, Viliam Marčok, Andrej Turčan, sprostredkovane aj Ivan Kadlečík a i.), ukážky z rozhlasovej tvorby (uvádzal Egon Tomajko), či montáž fotografií a videozáznamov z archívu Literárneho a hudobného múzea (Jana Borguľová). Trvalým dokumentom zo stretnutia zostáva nová výberová personálna bibliografia Pavel Hrúz, ktorú spracovala bibliografka ŠVK Soňa Šváčová. Sumarizuje nielen knižnú a publicistickú, ale aj rozhlasovú tvorbu, pričom súčasťou publikácie je i prehľad „Hrúzovho“ zbierkového fondu v ŠVK – Literárnom a hudobnom múzeu.  

   Pavel Hrúz a jeho próza majú v kontexte slovenskej literatúry pevné miesto. Debutoval knihou Dokumenty o výhľadoch v roku 1966 (Cena Ivana Kraska), nasledoval kultový Okultizmus (1968). Po pôstnych rokoch v disente sa roku 1989 vrátil do oficiálneho literárneho života roku a postupne si „zaknihoval“ Chliev a hry, Pereat, Párenie samotárov, Hore pupkom, pukom sveta, Oči kuričove, Chlieb a kry, Lunetárium. Je nositeľom Ceny Dominika Tatarku aj Ceny primátora mesta Banská Bystrica.

 Aj keď si Pavel Hrúz nepotrpí na formality a oficiálnosti, publikum ho úprimne potešilo, rád si v príjemnej spoločnosti podebatoval s priateľmi a kolegami. Aj na vzorke prítomných bolo vidieť, že Bystrica bola či snáď stále je ,,v tom“. A čaká na ďalšie Hrúzove postrehy a príbehy...

Jana Borguľová