Európsky festival poézie, divadla a hudby Cap à l‘Est (názov v preklade znamená Cesta na Východ) sa koná v dňoch od 23. – 27. augusta 2006. Je otvorený všetkým ľuďom, jazykom, umeniam, vierovyznaniam...

Literárne informačné centrum sa od založenia festivalu pred štyrmi rokmi spolupodieľa na jeho realizácii.

Festival sa tento rok koná pod záštitou Jána Figeľa, európskeho komisára pre výchovu, vzdelávanie, kultúru a mnohojazyčnosť. Poetické stretnutia - autorské čítania sa konajú pod záštitou básnika Milana Rúfusa.

Európsky festival poézie, divadla a hudby Cap à l´est prináša dialóg kultúr. Kultúry sa stretávajú v jedinečných viacjazyčných predstaveniach, ktoré nemajú v Európe obdobu. Hrá sa v netradičnýc priestoroch, využíva sa tu poézia, kvalitná hudba, predstavenia sa pritom opierajú o tradície.

Na festivale počuť najmä slovenčinu a francúzštinu, spoločne s ostatnými európskymi jazykmi vytvárajú festivalový babylon. Divák nemusí každému jazyku rozumieť, obsah slov však vycíti z mimiky, z gest, hudby a iných divadelných prostriedkov. Postačí, ak je otvorený inej kultúre.

Festival ponúka veľa jazykov a kultúr a chce, aby sa v Európe a vo svete rešpektovali.

V programe sú aj stretnutia básnikov z 15 krajín, autorské čítania poézie, koncerty klasickej, folklórnej, tradičnej i modernej hudby, dokumentárne filmy či verejné diskusie. Prináša kultúru zdravým i postihnutým (bezbariérový prístup), bohatým i chudobným, obyvateľom mesta i vidieka, menšinám i majorite, ľuďom bielej i tmavej pleti, deťom i dospelým.

 

Vzdialení Európania

Tento rok si festival zvolil ústrednú tému Vzdialení Európania. Kto vlastne sú vzdialení Európania?

Ľudia žijúci na francúzskych územiach v Karibskom mori, ktorí hovoria po francúzsky a kreolsky, platia eurami a riadia sa európskymi zákonmi. Ako sa prispôsobili? Pozvali sme ich na festival a opýtame sa ich na stretnutiach básnikov, na koncertoch a na neformálnych posedeniach v kaviarňach Banskej Štiavnice.

Antily sa teda stretnú s Karpatmi, v duchu básnika L.S. Senghora, ktorému je venovaný rok frankofónie. Festival vzdá česť aj priateľom Rómom, a to aj tým, že ponúkne ich kultúru. Nezabúda ani na hendikepovaných v predstaveniach či v publiku.

Osobitnú pozornosť venuje hudobnému nástroju, ktorý je pre Slovákov totemom – fujare. Aj preto, lebo tento rok bola fujara zaradená do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO.

Nech žije rozdielnosť, mnohojazyčnosť a rozmanitá kultúra!

 

PROGRAM FESTIVALU:

.......................................
23. 8. 2006

 

15:00 Kaviareň Libresso
BABYLON JAZYKOV
Vstup voľný

17:00 Kaviareň Libresso
Poetické stretnutie – autorské čítanie
Vstup voľný

19:00 Trojičné námestie a Hlavná ulica
STEEL BAND PANASUK
Vstup voľný

20:30 Nádvorie Starého zámku
POCTA LEOPOLDOVI SÉDAROVI SENGHOROVI
Vstupné 200 Sk

.......................................
24. 8. 2006

 

11:00 Rubigall
Poetické stretnutie – autorské čítanie
Vstup voľný

14:00 Rubigall
Poetické stretnutie – autorské čítanie
Vstup voľný

16:00 Kino
CAP - INÝ POHĽAD: DOKUMENTÁRNE FILMY
Vstup voľný

17:30 Amfiteáter
ŠARIŠAN
Vstupné 100Sk

20:00 Nádvorie Starého zámku
OD RUBÁŠA PO PERINKU - LE MERIBNASTAR KO UĽIPEN
Vstupné 200Sk

21:00 Kaviareň Libresso

 

.......................................
23. 8. 2006

 

15:00 Kaviareň Libresso
BABYLON JAZYKOV
Vstup voľný

17:00 Kaviareň Libresso
Poetické stretnutie – autorské čítanie
Vstup voľný

19:00 Trojičné námestie a Hlavná ulica
STEEL BAND PANASUK
Vstup voľný

20:30 Nádvorie Starého zámku
POCTA LEOPOLDOVI SÉDAROVI SENGHOROVI
Vstupné 200 Sk

 

.......................................
24. 8. 2006

 

11:00 Rubigall
Poetické stretnutie – autorské čítanie
Vstup voľný

14:00 Rubigall
Poetické stretnutie – autorské čítanie
Vstup voľný

16:00 Kino
CAP - INÝ POHĽAD: DOKUMENTÁRNE FILMY
Vstup voľný

17:30 Amfiteáter
ŠARIŠAN
Vstupné 100Sk

20:00 Nádvorie Starého zámku
OD RUBÁŠA PO PERINKU - LE MERIBNASTAR KO UĽIPEN
Vstupné 200Sk

21:00 Kaviareň Libresso
BASHAVEL
Vstup voľný

.......................................
25. 8. 2006

 

10:30 Hotel Grand Matej
Poetické stretnutie – autorské čítanie
Vstup voľný

14:00 Hotel Grand Matej
Poetické stretnutie – autorské čítanie
Vstup voľný

16:00 Rubigall
Divadlo z Pasáže
NEBÍČKO
Vstupné 100Sk

 

Asociácia Cap à l’Est - Ľ. Okánika 14/5, 94901 Nitra, Slovensko
Kontakt: lathanor.capalest@libertysurf.fr, capalest@capalest-festival.org