Čas majstrov - majster času

Čas majstrov – majster času

Novootvorená letná čitáreň U červeného raka v historickom centre starej Bratislavy je ideálnym miestom na literárne podujatia. Mestská knižnica v Bratislave privítala návrh Slovenského centra PEN, aby sa tento priestor aspoň raz mesačne zmenil na Kaviareň PEN, kde by členovia PEN čítali zo svojich diel a diskutovali s čitateľmi.

V utorok 29. mája sme boli svedkami prvej, i keď trocha netradičnej Kaviarne PEN, venovanej 75. narodeninám Antona Hykischa,  predsedu PEN v rokoch 2004-2006. Literárny večer o premenách času s jubilujúcim Antonom Hykischom otvoril predseda Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska Jozef Leikert. Za slovenský PEN jubilanta pozdravil tajomník PEN básnik Ireney Baláž. Moderátorkou večera bola Elena Petrovická. V dialógu s Antonom Hykischom  sa prítomní oboznámili s etapami života jubilanta v spojitosti s premenami kultúrnopolitickej situácie našej krajiny. Ukážky z kľúčových románov a esejí predniesol člen Činohry SND Štefan Bučko.  Časti sonát W. A. Mozarta pre flautu predniesla pani Steinerová.

V závere autor predstavil bratislavskej verejnosti najnovší historický román Spomeň si na cára, odhaľujúci storočné tajomstvá rodiny i pôsobenia  bulharského panovníka Ferdinanda Coburga, ktorý mal úzky vzťah k Slovensku. Za toto nové dielo autorovi osobným listom poďakoval Simeon Sakskoburggotski, vnuk excára Ferdinanda, nedávny bulharský premiér.

Na literárnom večere sa zúčastnil aj bulharský veľvyslanec na Slovensku Ognian Garkov a  bývalý zástupca rakúskeho veľvyslanca v Bratislave Johannes Eigner, nemecký prekladateľ próz Dušana Dušeka a Antona Hykischa.

–r–